Vallavolikogu võttis detsembrikuu istungil vastu Hiiumaa valla jäätmekava aastateks 2021–2026. Selle eesmärgiks on vähendada nii kodumajapidamistes kui ettevõtetes tekkivate segaolmejäätmete...

Jäätmekava seab fookusessse teadlikkuse kasvatamise

Vallavolikogu võttis detsembrikuu istungil vastu Hiiumaa valla jäätmekava aastateks 2021–2026. Selle eesmärgiks on vähendada nii kodumajapidamistes kui ettevõtetes tekkivate segaolmejäätmete hulka...

Hiiumaa Vallavalitsus kiitis heaks Hiiumaa valla jäätmekava 2021-2026 projekti  ja suunas avalikule väljapanekule. Jäätmekava avalik väljapanek toimus 05.- 19. oktoober 2020 Hiiumaa valla...

Jäätmekava avalikustamise tulemused

Hiiumaa Vallavalitsus kiitis heaks Hiiumaa valla jäätmekava 2021-2026 projekti  ja suunas avalikule väljapanekule. Jäätmekava avalik väljapanek toimus 05.- 19. oktoober 2020 Hiiumaa valla...

Hiiumaa valla jäätmekava annab ülevaate kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse korraldusest: jäätmemajanduse olukorra kirjeldus ja ülevaade jäätmemajandusega seotud probleemidest, eesmärkidest. Uue...

Hiiumaa valla jäätmekava 2021–2026 on valmimas

Hiiumaa valla jäätmekava annab ülevaate kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse korraldusest: jäätmemajanduse olukorra kirjeldus ja ülevaade jäätmemajandusega seotud probleemidest, eesmärkidest. Uue...