« Tagasi

Hiiumaa valla jäätmekava 2021–2026 on valmimas

 
Hiiumaa valla jäätmekava annab ülevaate kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse korraldusest: jäätmemajanduse olukorra kirjeldus ja ülevaade jäätmemajandusega seotud probleemidest, eesmärkidest. Uue jäätmekavaga määratakse ära eesmärgid aastateks 2021–2026 ning seal kirjeldatakse tegevusi nende saavutamiseks. 
 
Hiiumaa valla jäätmekava avalik väljapanek toimub 5.–19. oktoobrini, avalik arutelu 21. oktoobril 2020 kell 16–17.30 vallamajas Kärdlas, Keskväljak 5a.  
 
Avaliku väljapaneku jooksul saab materjalidega tutvuda valla kodulehel ning kohapeal tööpäevadel vallamajas Kärdlas. Ettepanekuid jäätmekavasse saab esitada 19. oktoobrini valitsus@hiiumaa.ee. 
 
Hiiumaa vallal on jäätmekava aastateks 2016–2020, seega tuleb koostada järgmiseks perioodiks uus jäätmekava. Jäätmekava võtab vastu volikogu.  
 
Lisainfot saab küsida valla keskkonnaspetsialistilt kadri.aljas@hiiumaa.ee või telefonil 523 5887.