Jäätmemajandusega seotud uudised:

« Tagasi

Ära viska olmejäätmeid pakendikonteinerisse!

31. jaanuari pärastlõunal avanes Kõrgessaares Kõpu pakendipunktis kollase konteineri luuki kergitades pildil olev vaatepilt. Konteinerisse, mis on mõeldud plast- ja metallpakendile ning joogikartongile, oli visatud suures koguses ehitusjäätmeid.  

Seesama konteiner jääb jäätmevedaja poolt tühjendamata, sest pakendiorganisatsiooni kohustus on ära viia vaid pakendijäätmed. Vallavalitsusel tuleb katta konteineri tühjendamise kulud segaolmejäätmete hinnaga. Seekord läheb see Kõrgessaare osavallale maksma 62,41 eurot. 

Kõrgessaare osavallas näevad haldustöötajad iganädalaselt palju vaeva, et pakendipunktide konteinerid saaksid pakendina tühjendatud. Sellist järelsorteerimist ei peaks toimuma, jäätmed tuleb juba tekkekohal ehk kodus liigiti koguda!  

Kui pakendikonteinerisse toob jäätmeid kümme inimest, aga nendest kaks või isegi ainult üks paneb konteinerisse sobimatuid jäätmeid, siis nullib see ära teiste inimese töö, kes tõid konteinerisse puhast pakendit. Lõpptulemus on see, et selline konteineri sisu jõuabki põletusse või prügilasse.  

Vallavalitsus palub suhtuda lugupidavalt meid ümbritsevasse keskkonda. Olgem tänulikud võimaluse eest käituda keskkonda säästvalt ning hinnakem, et meil on võimalus jäätmeid liigiti ära anda. Meil kõigil peab olema oma elukohas sõlmitud jäätmeveoleping segaolmejäätmete ära andmises. Sinna konteinerisse paneme kõik need jäätmed, mida ei ole võimalik kusagil liigiti üle anda. Ehitusjäätmeid saab tasu eest ära anda Hiiumaa Jäätmejaama. 

Tänan, et kogud jäätmed liigiti! 

  

Tuletame meelde, mis on pakend ja mida sobib panna pakendikonteinerisse: 

♻️ Pakend on toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks.  

♻️Pakendikonteinerisse tohib panna pakendid, mis on tootest tühjad. Jogurtitops tuleks jogurtist puhtaks kraapida, hapukoorepakk tuleb tootest tühjaks pigistada jne. 

♻️Pakendikonteinerisse tohib panna pakendijäätmeid koos läbipaistva kotiga või valada lihtsalt kott konteinerisse tühjaks. Mustad kotid valage konteinerisse tühjaks ja visake tühjaks saanud kott ka pakendikonteinerisse.