Kaasav eelarve

Hiiumaa valla kaasav eelarve on ellu kutsutud avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või ürituse korraldamiseks Hiiumaa elanike ettepanekute alusel. Elanikel on võimalus kaasa rääkida, kuidas kasutada valla aasta eelarvest 50 000 eurot nii, et see teeks heameelt ning oleks kasulik võimalikult paljudele elanikele. Kaasavat eelarvet rakendatakse osavaldade põhiselt, millest iga osavalla osa suuruseks on 10 000 eurot.

Kuidas see toimub?

Kõik Hiiumaa elanikud saavad kaasavas eelarves ettepanekuid esitada. Vastavalt volikogu poolt seatud eesmärgile saavad ideedeks olla investeeringuprojektid või ürituse korraldamine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses või suunatud avalikkusele (üritus) ning ettepanek ei tohi tekitada ebamõistlikku kulu valla järgnevate aastate eelarvetele. Idee teostamise minimaalne hinnanguline maksumus saab olla 1000 eurot ja maksimaalne maksumus 10 000 eurot.

Kaasav eelarve 2022 ootab ettepanekuid hiljemalt 20. septembril 2021.

 

Kaasava eelarve objektid

Kaasava eelarve paremusjärjestuse võitnud ettepanekud:

2016 – päikesepaneelidega tänavavalgustid Emmaste bussipeatustesse

2017 – Emmaste keskuse parkla

2017 – Kärdla välijõusaal

2017 – Kõrgessaare noortemaja, raamatukogu ja lasteaed „Vigri" juures asuv parkimisplatsi ja juurdepääsutee asfalteerimine

2018 – Tärkma sadama tee ja teiseks jäi päikesepaneelidega tänavavalgustid bussipeatustes (osaline rahastus)

2018 – Kärdla nukuteatri rekonstrueerimise toetus

2018 – Näkitiigi puhastamise toetus

2019 – Emmaste tenniseväljaku renoveerimine

2019 – laste mänguväljak Kärdla linnaparki

2019 – Reigi pastoraadi rekonstrueerimise toetus

2019 – bussiootepaviljon Käina kooli juurde

2019 – välijõusaali rajamine Padarimäe piirkonda

2019 – madalseiklusrada Palade külla Staadioni ja Spordiväljaku kinnistule

2020 – Nurste krossiraja korrastamine

2020 – Sõru Merekooli purjeõppe jaoks paadi ostmise toetus

2020 – Palade discgolfi rada

2020 – Palade lasteaia õueala uued atraktsioonid

2020 – Kassari mänguväljak

2020 – Kõrgessaare Valitsejamaja renoveerimine

2020 – Ühiskasutatav korvpalliplats Kärdlas

Kaasava eelarve uudised

« Tagasi

Kõrgessaare osavald renoveerib Valitsejamaja fassaadi

Kõrgessaare osavald alustas kaasava eelarve toel valitsejamaja fassaadi renoveerimist. Hetkel on käimas hoone fassaadi teistkordne värvimine. Korrastatud on korstnate krohv ning korstnad uuesti värvitud. 

Kõrgessaare osavald on Valitsejamaja renoveerimisel tihedas koostöös muinsuskaitseametiga. 

Tööde käigus selgus et hoone sokkel ja osa alumisest palgireast on üle krohvitud tsementkrohviga. Muinsuskaitseameti Hiiumaa nõunik Katrin Koit märkis, et tsement on aga tihe materjal, mis hoiab niiskust ning ei lase sellel seintest välja kuivada. Selle tulemusena on hoone alumine palgirida osaliselt kahjustunud ja vajab välja vahetamist ning proteesimist.  

Valitsejamaja soklilt eemaldati tsementkrohv ja konstruktsioonidel lastakse kuivada.  

Sokli ja alumise palgirea korrastamiseks eemaldatakse veelaud ning alumised fassaadilauad. Samuti avatakse treppide tagused palgid, tehakse alumise palgirea proteesimist ja osalist vahetamist. Peale seda paigaldatakse fassaadilauad, veelaud ja sokkel krohvitakse uuesti lubikrohviga. 

Kõige halvemas seisukorras on hoone veranda, mis vajab suuremaid restaureerimistöid. Koit ütles, et nendeks töödeks on vaja koostada projekt, et selle järgi saaks veranda taastada oma algses hiilguses. 

Veranda restaureerimisega jätkab Kõrgessaare osavald järgmisel aastal. 

Kõrgessaare Valitsejamaja renoveerimine sai kaasava eelarve hääletusel 56 häält. Renoveerimistööd on läinud oluliselt kallimaks, kui kaasava eelarvega ettenähtud 10 000 eurot. Väiksemad ja möödapääsmatud tööd rahastab Kõrgessaare osavald oma eelarvest. Alumise palgi proteesimiseks ja sokli krohvimiseks taotletakse toetust muinsuskaitseametist.