Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Aktsiaselts Kärdla Veevärk teotluse menetlusse võtmine

Aktsiaselts Kärdla Veevärk (registrikood 10064136, aadress Nõmme tn 9, Kärdla-Nõmme küla, Hiiumaa vald) taotleb keskkonnaluba reoveesette bioloogiliseks töötluseks – R12o Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kõrgessaare alevikus Sadama tee 16 kinnistul (katastritunnus 39201:004:0995) ja Tuuliku kinnistul (katastritunnus 39201:004:0182). Samal kinnistul on ettevõttele väljastatud ka tähtajatu kehtivusega vee erikasutuse keskkonnaluba. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus määratud tähtaja jooksul esitada menetlust läbiviivale haldusorganile taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, 93819 Kuressaare. Keskkonnaloa taotlusmaterjalidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-111423 all.