Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

AS Tariston keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud AS Tariston (registrikood 10887843, aadress Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) 29.05.2023 esitatud keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1018951. Ettevõte taotleb tähtajatut keskkonnaluba jäätmete taaskasutamiseks Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Tareste külas Tootmisbaasi (katastritunnus 63901:001:1770) kinnistul. Ettevõte soovib käitluskohas sortida, sõeluda, purustada, ringlusse võtta ja ladustada mineraalseid ehitusjäätmed, pinnast ning asfaldijäätmeid.

Aastas plaanitakse käidelda kuni 595 tonni jäätmeid. Üheaegselt plaanitakse käitluskohas ladustada kuni 595 tonni jäätmeid. Kogu jäätmekäitlus toimub väliplatsidel. Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-118824, https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_index?cft=c7a916a8