Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Eesti Keskkonnateenused AS esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Eesti Keskkonnateenused AS (registrikood 10277820, aadress Artelli tn 15, Kristiine linnaosa, Tallinn 10621 Harju maakond) 06.01.2023 esitatud keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1016300 (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 06.01.2023 dokumendina nr DM-123205-1, nõuetekohane taotlus 10.03.2023 dokumendina nr DM-123205-1) jäätmete käitlemiseks.

Ettevõte taotleb tähtajalist keskkonnaluba kehtivusega kuni 31.12.2025 ohtlike jäätmete
ladustamiseks ja ümberlaadimiseks. Vahelaona kasutakse endist ca 50 m 2 suurust endist
bensiinijaama hoidlat. Jäätmeid hoiustatakse asfaldkattega territooriumil konteinerites.
Käitluskoht asub aadressil Liblika (katastritunnus 63901:001:0142), Paluküla, Hiiumaa vald,
Hiiu maakond.


Tutvu keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega.