Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Käina II meremudakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OSAÜHING LEIGER (registrikood
11040072, aadress Pähkli, Sakla küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond) poolt edastatud Käina II
meremudakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse. Nõuetele vastav taotlus on
registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis (https://kotkas.envir.ee/) 24.03.2021 nr DM-
110810-13 all. Loa muutmisega taotletakse kaevandamisõigust lisaks perioodile 01.november kuni 28.veebruar
ka täiendavalt perioodil 15.juuli kuni 15. august. Käina II meremudakarjäär asub Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Orjaku külas Käina
lahes. Mäeeraldise pindala ja teenindusmaa pindala on 6,20 ha.