Koera registreerimine osavallavalitsuses

Koera registreerimise taotlus:  pdf   docx

Lemmikloomade pidamisel tuleb lähtuda lemmikloomade pidamise nõuetest

Omanik peab tagama, et loom ei ohustaks kaaskodanikke, nende vara ega teisi loomi.

Omanik kannab vastutust temale kuuluva looma tekitatud varalise kahju või tervisekahjustuse eest.

Avalikus kohas viibides peab omanik pidama järelevalvet oma looma üle, koristama oma looma väljaheited ja veenduma, et loom ei häiriks ja rikuks avalikku korda.

Looma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta.

Loom peab olema veterinaararsti poolt vaktsineeritud marutaudi vastu.

Koera omanik on kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsu juurde informeeriva sildi koera olemasolust.

Hiiumaal alaliselt elav koer tuleb kanda lemmikloomaregistrisse portaalis www.llr.ee

Hiiumaal alaliselt elav koer peab alates 1. jaanuarist 2022 olema tegevusluba omava veterinaararsti  poolt mikrokiibiga märgistatud.

Koera registreerimine:

Kiibitud koera omanik kannab ise oma koera registrisse, selleks:

  1. Mine aadressile www.llr.ee
  2. Logi sisse oma ID- kaardiga „ E-teenindusse".
  3. Kui kasutaja nimel on juba mõni lemmikloom, kuvatakse Sulle looma andmed. Neid saab vajadusel muuta.
  4. Uue koera registreerimiseks vajuta nupule „Registreerin uue kiibitud looma".
  5. Täida registreerimisvorm ja salvesta.
  6. Kui koer on registrisse kantud näed andmeid loomade nimekirjas.

Kui koeral ei ole kiipi, siis toimi järgmiselt:

  1. Täida koera registreerimise taotlus.
  2. Esita elukohajärgses osavallas taotlus ja selle alusel kannab koera registrisse osavalla teenistuja.
  3. Koer saab unikaalse registreerimisnumbri.
  4. Pane registreerimisnumber koera kaelarihmale.

 

Kontaktisikud seoses hulkuvate/vigastatud loomadega: 

 

Õigusaktid:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Hiiumaa vallas 

Loomakaitseseadus

Hiiumaa valla koerte andmekogu põhimäärus

 

463 6075

 

« Tagasi

Novembris kasside steriliseerimine ja kastreerimine soodustingimustel

Hiiumaa vallavalitsus ja loomaarstid Maie Vikerpuur, Ly Kokla ning Hiiumaa Loomakliinik korraldavad novembrikuus soodustingimustel kasside steriliseerimise ja kastreerimise. 

Emase kassi steriliseerimine maksab omanikule 45 eurot ja isase kassi kastreerimine 25 eurot. 

Paneme loomaomanikele südamele, et hoiame oma lemmikuid ning püüame ära hoida nende kontrollimatu paljunemise. Kuigi isane kass poegi ilmale ei too, tuleks ta ikkagi kastreerida, et vältida  kodutute kasside kolooniate tekkimist.  

Viimased kaks aastat on näidanud, et huvi kasside steriliseerimise ja kastreerimise vastu on suur. 2018. aastal opereeriti 56 kassi, mullu 87 kassi. 

Hiiumaa Loomakliinik pakub hulkuvatele kassidele varjupaika. Teenuse jaoks on kliinikul Hiiumaa vallavalitsusega leping. Loomakliiniku abil on paljud koduta kassid saanud endale uue võimaluse täisväärtuslikule elule.  

Täpsem info ja registreerimine iga loomaarsti juures: 
Loomaarst Maie Vikerpuur, tel 521 7313 
Loomaarst Ly Kokla, tel 522 8920 
Hiiumaa loomakliinikus: Maris Kriggulson, tel 5670 6709 

Hoolime oma lemmikutest!