Liikumispiirangud Hiiumaale ja Hiiumaalt ära sõidul

Alates 8. maist on taas avatud saarte ja mandri vahel liikumine kõigile inimestele sõltumata elukohast.

Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas allkirjastas korralduse, millega liikumisvabaduse piirang kadus ning saarte ja mandri, samuti saarte endi vahel saavad kõik inimesed vabalt liikuda elukohast sõltumata. 

Kehtima jääb üldine 2+2 reegel: avalikus ruumis tohib koos liikuda kuni kaks inimest ja teistest tuleb hoida 2 meetrit vahet.

Peaministri korralduse uus redaktsioon alates 8. maist: https://www.riigiteataja.ee/akt/307052020002. Vaata ka: www.kriis.ee Hiiumaa eriolukorra info

 Riigi infotelefonid
1247 – kriisiinfotelefon: käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes, psühholoogiline esmaabi, 24 h, tasuta
1220 – perearsti nõuandetelefon: meditsiinialased nõuanded ja konsultatsioon, 24 h, tasuta
112 – hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks, 24 h, tasuta