« Tagasi

Paope looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaministri 12. novembri 2018. a käskkirjaga nr 1-2/18/829 on algatatud Paope looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlus, mida korraldab Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal 17.04–10.05.2019. a Keskkonnaameti Kärdla kontoris (Kõrgessaare mnt 18) ning Hiiumaa vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla). Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee.

Kutsume üles aktiivselt osalema avalikustatava kaitse-eeskirja menetluses ja esitama põhjendatud parandusettepanekuid. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja teiste huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Parandusettepanekud ja vastuväited Paope looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Kõrgessaare mnt 18, 92412 Kärdla) hiljemalt 13.05.2019. a.

Eelnõu avalik arutelu algab 28.05.2019. a kell 13 Kärdlas Leigri väljak 5.

Kui hiljemalt 13.05.2019. a ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt juulis 2019. a ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti novembris 2019. a.

Lisainfo: Andres Miller, 5648 0567, andres.miller@keskkonnaamet.ee

 

kaart_PaopeLKA.jpg

maarus_naarits_PEP.do

maarus_PaopeLKA.docx

seletuskiri_naarits_PEP.docx

seletuskiri_PaopeLKA.docx