Nädala eelinfo

Hiiumaa vald kogub vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo.

Hiiumaa sündmuseid vaata veebilehelt www.hiiumaa.ee

« Tagasi

Hiiumaa nädala eelinfo: 6.–12. detsember

Hiiumaa vald kogub vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo. Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt www.hiiumaa.ee  

  
Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused 

Vallavalitsus ja osavallavalitsused korraldavad oma ametnikele ja töötajatele kaugtöö nii paljudele kui võimalik. Seega võimalusel kirjutage või helistage inimesele, kellega soovite suhelda. Valla töötajate ja ametnike kõik kontaktid. 

 

E, 6. detsember 
Kl 9 vallavalitsuse ja osavallavalitsuste ühine videokoosolek Teamsis 
Kl 11 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhtaja Karin Kokla ja kultuurispetsialist Eve Ellermäe jõuluturu koosolekul Kärdla kultuurikeskuses  
Kl 12 Karin Kokla ja haridusspetsialist Ivi Remmelg osalevad virtuaalsel kohtumisel Cumuluse esindajatega 
Kl 14 volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni istung Käina vallamajas 
Kl 15 volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni istung Kärdla vallamajas 
Kl 16 volikogu kultuuri- ja turismikomisjoni istung Kärdla kultuurikeskuses 

 

T, 7. detsember 
Kl 10 kohtub vallavanem Hergo Tasuja kultuurkapitaliga  
Kl 13 kohtub Hergo Tasuja audiitoriga  
Kl 15.30 volikogu haridus-, spordi- ja noorsootöö komisjoni istung Kärdla vallamajas 
Kl 16 osaleb Eve Ellermäe Hiiumaa kultuuritegijate ümarlaual 
 
K, 8. detsember  
Kl 9 vallavalitsuse istung 
Kl 13 osalevad Karin Kokla ja Ivi Remmelg KOV haridusjuhtide õppepäeval Zoomi vahendusel  
Kl 15 kohtuvad Hergo Tasuja ja ühistranspordispetsialist Piret Sedrik TS Laevadega  

 

N, 9. detsember 
Kl 13 Tohvri hooldekodu nõukogu koosolek, osaleb Hergo Tasuja  
Kl 13 osalevad sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe ja sotsiaaltööspetsialistid Kairi Priit, Urme Soonvald, Pille Näksi, Pille Alevi ning Liia Rull omavalitsuste veebiarutelul energiahindade tõusu leevendusmeetme rakendamise teemal 
Volikogu keskkonna- ja ehituskomisjoni istung Kärdla vallamajas 
Osaleb spordi- ja tervisedenduse spetsialist Martina Martinson TAI paikkonna terviseedendajate seminaril Zoomi vahendusel  
Neljapäeval ja reedel on Karin Kokla ja Ivi Remmelg Hiiumaa haridusjuhtide õppekäigul  

 
R, 10. detsember 
Kl 8.15 osalevad Kairi Lõppe ja sotsiaaltööspetsialistid Kairi Priit, Urme Soonvald, Pille Näksi, Pille Alevi ning Liia Rull sotsaalkomisjonis Kärdlas 
Kl 11 osaleb Hergo Tasuja Lääne regiooni kriisikomisjoni kohtumisel peaministriga  
 
Töölt eemal:  
10. detsembrini on töölt eemal Käina sotsiaaltööspetsialist Heli Tuisk, asendab Emmaste sotsiaaltööspetsialist Liia Rull  

 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused 

E, 6. detsember 
Kl 10 arenduskeskuse infokoosolek  
 
N, 9. detsember 
Kl 9 osaleb arenduskeskuse MTÜ konsultant/programmide koordinaator Kaja Sõrmus MTÜ konsultantide veebikoosolekul 

R, 10. detsember 
Kl 10 osaleb arenduskeskuse juhataja Liis Lukas MAK juhtide veebikoosolekul