Ohtlike jäätmete vastuvõtt

Igas osavallas on ohtlike jäätmete kogumiskonteinerid, kuhu elanikel on võimalik tasuta ära anda ohtlikke jäätmeid ja elektroonikat.

Kogumispunktid, mille täpsed asukohad on leitavad maainfo kaardirakenduse kaudu, asuvad: 

 • Kärdlas Sõnajala 11H (katastritunnus 37101:010:0004) ja 11I (katastritunnus 37101:010:0240), vastuvõtt E–R kl 8.30–17, L–P eelneval kokkuleppel telefonil 520 3795. 

 • Käinas Mäe plats 2 (katastritunnus 36802:002:0087), võti ja registreerimine Olerexi tanklas. 

 • Suuremõisa jäätmepunktis (katastritunnus 63901:001:1128), Kristjan Strutinski 5382 0805

 • Kõrgessaares Tööstuse tee 10a (katastritunnus 39201:004:0757), aeg eelnevalt kokku leppida Toivo Jaanuse tel 5332 4637 

 • Emmastes Ollimal (katastritunnus 17501:004:0267), punkti korrastab ja jäätmeid võtab vastu EMKO, Joosep Niit tel 5037656. 

 • Hiiumaa jäätmejaamas Ristivälja külas (katastritunnus 36802:001:0426), Tambet Toomemäe tel  5347 1741. 

Kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on: 

 • aegunud ravimid, 

 • elavhõbeda kraadiklaasid, 

 • kodukemikaalid: torupuhastusvahendid, küünelaki eemaldid, juukselakid, õhuvärskendid jms, 

 • vanaõli, õlised kaltsud, õlifiltrid, 

 • värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäägid, 

 • väetised ja pestitsiidid, 

 • rotimürk jm biotsiidid, 

 • kompaktlambid (ehk säästupirnid) ja päevavalguslambid, 

 • patareid ja akud. 

Väike-Sadama 1 elektroonikaromude kogumispunkt Kärdlas:
Kogumispunktis võetakse vastu:
 • suuri kodumasinaid (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms);
 • väikesi kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad jms);
 • koduseid IT & telekomseadmeid (personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid jms);
 • tarbeelektroonikaseadmeid (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad jms);
 • luminofoorlampide valgusteid ja sirgeid luminofoorlampe, kompaktlampe;
 • elektritööriistu (va. tööstuslikud);
 • elektrilisi mänguasju;
 • seire ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid, termostaadid jms)

Igal aastal korraldab vald ka ohtlike jäätmete kogumisringi, mille käigus on võimalik kogumiskonteinerist kaugemal elavatel elanikel tasuta oma ohtlikud jäätmed käitlemiseks üle anda.   

Loe rohkem ohtlikest jäätmetest ja nende käitlemisest keskkonnaministeeriumi veebilehelt: www.envir.ee/et/ohtlikud-jaatmed 
Eriolukorraga seotud jäätmete käitlemise kohta leiad infot siit: https://www.envir.ee/et/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-eemal-hoida

2020 aasta ohtlike jäätmete kogumisring

„Ohtlike jäätmete, sealhulgas asbestjäätmete, kogumine ja käitlemine Hiiumaa elanikkonnalt" 

Hiiumaa Vallavalitsus taotles toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatavast ringmajanduse programmist ohtlike jäätmete, sealhulgas asbesti sisaldavate jäätmete, kokku kogumiseks Hiiumaa elanikelt. Eeldatav kokku kogutavate ohtlike jäätmete kogus on ligikaudu 65 tonni, millest 50 tonni moodustavad asbestijäätmed (eterniit). Taotlusvoorus said osaleda kõik kohalikud omavalitsused, kes vastasid projektis osalemise tingimustele.

Kuna Hiiumaal ei ole eterniiti varem ühegi projekti raames kokku kogutud, siis oli huvi mõistagi väga suur. Pooleteise tunniga sai eelregistreerimisel täis see eterniidi kogus, mis on plaanitud projekti raames kokku koguda. Kogumisingid ning eterniidi vastuvõtt viidi läbi 2020 aasta septembri  ja oktoobri kuu lõpus. Projekti  lõpp oli 2020 aasta detsember. 

 

 

ohtlikud jäätmed