Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Koidutähe projekteerimistingimused arvamuse avaldamiseks

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Tagukülas Koidutähe maaüksusel projekteerimistingimuste avaliku menetluse.

Käesolevad projekteerimistingimused väljastatakse ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 alusel, mille kohaselt täpsustatakse projekteerimistingimustega detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab kuni 21.02.2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil kaina@hiiumaa.ee