Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Sandra ja Merineitsi maaüksuste projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kalana külas Sandra ja Merineitsi (katastritunnusega 39201:001:0376 ja 39201:001:0377) maaüksuste osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Kõrgessaare Vallavalitsuse 29.06.2006 korraldusega nr 187 kehtestatud Sandra kinnistu detailplaneering (Dagopen OÜ töö 06-47). Omanik soovib liita Sandra maaüksusega väikest osa Merineitsi maaüksusest, millel paikneb ligipääsutee Sandra maaüksusele ja majandushoonele, mida Sandra maaüksus kasutab. Piiride muutmisega ei muutu planeeringualale antud esialgne ehitusõigus.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda valla veebilehel. Avalik väljapanek kestab kuni 17.detsember 2021. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil korgessaare@hiiumaa.ee 07.12-17.12.2021