Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Tubala külas Villem Kastani kinnistu projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Tubala külas Villem Kastani kinnistu (katastritunnus 63901:001:2690, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) osas projekteerimistingimuste avatud menetluse.

Taotleja soovib kinnistule rajada päikesepargi võimsusega 200kW.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda aadressil  /documents/17721527/26639022/Eeln%C3%B5u+Projekteerimistingimuste+andmine++%28Villem-+Kastani+p%C3%A4ikesepark%29.pdf/6a270e06-e0ec-422c-9014-ad79e37c9336. Avalik väljapanek kestab kuni 26.04.-10.05.2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil pyhalepa@hiiumaa.ee 26.04-10.05.2022.