Eriolukord seoses koroonaviirusega

Oleme kogunud siia kokku Hiiumaa valla uudised, mis on seotud koroonaviirusest põhjustatud eriolukorraga.

« Tagasi

Kriisikomisjoni infovahetuse kokkuvõte

Hiiumaa valla kriisikomisjon hoiab jätkuvalt igapäevast infovahetust meilide teel ja kohtub uuel nädalal vastavalt vajadusele. Vallavanem osaleb järjepanu ka Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni nõupidamistel.

Kokkuvõte värskemast kriisikomisjoni infovahetusest:

Ühendused

• Sadamates kontrollib sõitjaid politsei- ja piirivalveamet koostöös kaitseliiduga. Liikumisvabaduse piirangute täiendatud loetelu: www.riigiteataja.ee/akt/316032020004
• Uuri lisa liikumispiirangute kohta valla veebilehelt, otsetee: http://bit.do/liikumispiirangud. Hiiumaa vald on avanud infotelefoni, kust saab küsida infot saartele kehtestatud täiendavate liikumispiirangute kohta. Infotelefon 463 6099 on avatud laupäeval ja pühapäeval kell 12–17.
• Heltermaa–Rohuküla laevaliin töötab muutunud sõiduplaanide järgi, sõiduplaan muutub ka homsest: www.praamid.ee/wp/hiiumaa-liini-graafik/
• Sõru–Triigi on liinil jätkatakse reisidega vastavalt piimavedudele: paariskuupäevadel Sõrult kell 8 ja Triigist kell 16.
• Lennuühendus Tallinnaga on peatatud, aga samas on lennuettevõttel valmisolek lendude tegemiseks, kui selleks peaks vajadus tekkima.
• Kõik pileti tagastamisega seotud küsimused esitada vedajale.
• Kaugliin Tallinnast Kärdla suunal ja vastupidi toimib, Käina-suuna liinid asendas vald maakonnaliinidega.
• Maakonnaliinide bussid jätkavad tavapärases mahus kuni uute otsusteni.

Arstiabi

• Hiiumaa haiglas on peatatud plaaniline statsionaarne ja ambulatoorne töö st varasemalt planeeritud eriarstiabi, kirurgilised operatsioonid, taastusravi ja diagnostilised uuringud lükatakse edasi. Haigla võtab inimestega ühendust, et kokku leppida edasise abi korraldamine. Jätkub rasedate ja hemodialüüsi patsientide teenindamine. Sünnituse juurde ei pääse lähedased ega pereliikmed. Erakorraline arstiabi on tagatud.
• Perearstidel plaanilisi vastuvõtte ei toimu, vaid erakorralised vastuvõtud. Perearstide kinnitusel on neile koroona teemal kõnesid vähe.
• Hiiumaa kiirabibrigaadi läheb väljakutsetele häirekeskuse ehk hädaabinumbri 112 kaudu.
• Mandrile arsti juurde minek on endiselt võimalik, võimalusel võtta kaasa sadamas näitamiseks kokkulepe visiidile mineku kohta (paberil, sõnumina, vm) 

Sotsiaalteenused

• Suurenenud on nõustamised telefoni ja meili teel: enamik abipalvetest üksi elavatelt inimestelt, kelle lähedased on väljaspool Hiiumaad
• Sotsiaalteenuste osutamine jätkub, vältides otsest kontakti kliendiga, juubilare õnnitletakse telefoni teel.
• Valla infotelefonilt on suunatud abivajajad ka sotsiaaltöötaja poole.
• Toimib koostöö Coop Hiiumaaga, et panna kokku toidukotte, mida sotsiaaltöötajad koju viivad, et vähendada veelgi kontakte. Siiani on seda kasutanud alla kümne inimese, lisaks 50 koduteenuse klienti.
• Koduteenuse osutamisel jätkatakse eluliselt oluliste toimingutega kuni eriolukorra lõpuni. Nendeks toiminguteks on toiduainete, majapidamistarvete, ravimite koju toomine ning eluaseme kütmine ja veega varustamine. Eakaga koos ei külastata poodi ja apteeki.
• Eriolukorrast tulenevalt osutatakse transporditeenust ravi- või mõne muu asutuse külastamisel vaid vajadusel.
• Sotsiaaltransport ja tugiisikuteenused on vähenenud.
• Sotsiaalhoolekandetöötajad ja hooldekodud saavad riigi poolt korraldatuna kirurgilised maskid kätte.

Isikukaitsevahendid

• Desinfitseerimisvahendeid on Hiiumaa poodides pisteliselt müügil olnud. Kindaid jagub. Kõige kriitilisem on maskidega.
• Ettevõtjatega igapäevaselt suheldes ei ole isikukaitsevahenditega kriitilist seisu.
• Riigi Tugiteenuste Keskus teeb omavalitsuste jaoks hankeid – üks desinfitseerimisvahendite ja teine maskide ning kinnaste jaoks.

Suhtlus ettevõtjatega

• ... on toimunud nii Hiiumaa Arenduskeskuse kui Hiiumaa Ettevõtjate Liit vahendusel.
• Eriolukorraga seotud infot ettevõtjatele vahendab vald ettevõtjate meililisti kaudu. Kui soovid liituda ettevõtjate meililistiga, siis anna oma soovist teada: mari-liis.hirv@hiiumaa.ee

Eriolukorra õigusaktid: www.riigiteataja.ee/viitedLeht.html?id=7

 


 

 

Ole valmis elutähtsate teenuste katkestusteks ja kriisideks

Riik ja omavalitsus teevad endast oleneva, et ära hoida või kiirelt lahendada kriisiolukordi. Kuid ka kõige turvalisemates riikides juhtub õnnetusi, millest tulenevaid pikaajalisi kriise ei ole võimalik välistada täielikult. Ulatuslikud kriisiolukorrad võivad kesta päevi või nädalaid, mille ajal elanikud peavad hakkama saama elutähtsate teenusteta. Katkestused võivad tabada elektri-, gaasi-, veevarustuse, sideteenuseid ning piiratud võib olla toidu, joogivee, esmatarbevahendite ja ravimite kättesaadavus. Kui oled kriisideks korralikult valmistunud, siis saad ise hakkama ja sul ei pruugi kõrvalist abi vaja minnagi. Igal juhul sõltub kriisiolukorras abi saabumiseni sinu ja su lähedaste elu, tervis ja heaolu suurel määral sinust endast. „Looda parimat, kuid valmistu halvimaks" on teada-tuntud tarkusetera, mis on eestlastel läbi ajaloo ellu jääda aidanud. Mida rohkem me erinevaid riske ja nende mõjusid oma igapäevaelule teadvustame ning nendega arvestame, seda paremini saame nendeks valmistuda. On väga oluline, et iga inimene, pere ja kogukond teeks kriisiks ettevalmistusi ja mõtleks läbi, kuidas ekstreemses olukorras enda ja oma lähedaste elu, tervist ning vara kaitsta. Parimad lahendused selleks sünnivad koos sõprade, naabrite ja kogukonnaliikmetega!

Häda- või kriisiolukord on sündmus või sündmuste ahel või elutähtsa teenuse katkestus, mis:

 • ohustab paljude inimeste elu või tervist;

 • põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid teiste elutähtsate teenuste toimepidevuses;

 • mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus;

 • mille lahendamiseks on vajalik rakendada tavapärasest erinevat juhtimiskorraldust ning kaasata tavapärasest oluliselt rohkem isikuid ja vahendeid.

Loe täpsemalt: http://www.kriis.ee

Kuidas oma perega kriisideks valmistuda

 • Mõelge läbi, millised kriisiolukorrad võivad teid ohustada, mis on nende mõju pere igapäevaelule ning kuidas nendeks ühiselt valmis olla.

  • Rääkige omavahel läbi, kuidas erinevate ohtude korral käituda. Selleks selgitage:

   • kas kõik pereliikmed teavad, millal ja kuidas abi kutsuda;

   • millistes olukordades on kindlasti vaja kodust lahkuda ning millistes olukordades tuleb jääda siseruumidesse;

   • kuhu te saate ohu korral ajutiselt minna või kus kokku saada (naabrite, sõprade, sugulaste juurde või maale/suvilasse);

   • kus on patareidel töötav täis patareidega raadio, mille abil saaksid infot ka olukorras, kus elektrivõrgust sõltuvad vahendid ei tööta;

   • kas elad või töötad piirkonnas, kus elanikke teavitatakse ohust sireenide abil (seda, millise ohtliku ettevõtte piirkonda jääd vaata maa-ameti kaardilt http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html). 

   • kas teate, kuidas omavalitsus või ohtlik ettevõte elanikke ohust teavitab.

 • Pereliikmete tegutsemist arutades võtke arvesse igaühe teadmisi, oskusi ja võimekust kriisiolukorras hakkama saada (lahendused laste, eakate ja erivajadustega pereliikmete jaoks).

 • Veendu, et kõik pereliikmed teaksid, kuidas vajadusel vett ja gaasi kinni keerata ning elekter majast/korterist välja lülitada.

 • Veendu, et kõik pereliikmed teaksid, kus asuvad olulisemad vahendid, mida kriisiolukorras võib vaja minna või tuleb lahkudes kaasa võtta.

 • Veendu, et kõik pereliikmed teaksid, mida tuleks kodust lahkudes kaasa võtta (evakuatsioonikoti sisu vaata all) või millised peaksid olema kodused hädaolukorraga toimetuleku varud. Loe koduste varude kohta päästeameti kodulehelt https://www.rescue.ee/et/juhend/soovituslik-haedaolukorra-varu.

 • Veendu, et kõik pereliikmed teaksid, mis hetkel, kust ja kuidas abi kutsuda.

 • Mõelge läbi, kuidas hoolitseda kriisiolukorras koduloomade eest.

Hädaolukorra näidismenüü

 • Pakk kuivikuid 175 grammi, 558 kcal

 • Lihakonserv 300 grammi 866 kcal

 • Kommid 100 grammi 517 kcal

 • Vesi 3 liitrit

 • Kokku: 1941 kcal

               Allikas: Maaeluministeerium

Soovituslikud vahendid evakuatsioonikotti

 • Toit ja joogivesi

  • toit peaks olema hästi säiliv ja valmistamist mittevajav (konservid, kuivikud, pähklid, maiustused jms)

  • vett peaks jätkuma vähemalt üheks ööpäevaks. 

  • vett saab ööpäevaringselt Kärdlast arteesiakaevudest - neid on mitmetes õuedes, eriti Tiigi ja Aia tänaval. Parkimiskohaga veevõtukoht on Aia ja Pika tn nurgal. 

 • Suu- ja kehahügieeni tarbed

 • Esmaabivahendid ja ravimid

 • Taskulamp ja varupatareid

 • Kaasaskantav raadio, varupatareid, akupank või muu laadimisseade

 • Magamiskott või tekk

 • Muud olulised „ellujäämis" vahendid (taskunuga, konserviavaja, tikud, toidunõud, söögiriistad jms)

Soovitusi kriisideks valmisoleku kasvatamiseks

 • Tutvu naabritega ja vahetage telefoninumbreid.

 • Tee endale selgeks, kes on kogukonna võtmeisikud (külavanem, korteriühistu esimees, asumiseltsi juht jt).

 • Selgitage koos kogukonna võtmeisikutega välja piirkonna ohud, eluliselt tähtsate teenuste katkemise mõjud ning mõelge läbi, kuidas nendeks ühiselt paremini valmis olla (lahenduseks elektrigeneraatori, veepumba, tulekustutusvahendite ja muude abivahendite ühine soetamine vmt).

 • Tehke koos selgeks, kes kogukonna liikmetest vajavad kriisiolukordades kõrvalist abi.

 • Leppige kokku kogukonna liikmete ohust teavitamise korraldus ja omavaheline infovahetus kriisiolukorras ning mõelge läbi, kuidas te saate üksteist aidata (sh neid, kes vajavad kõrvalist abi – üksi elavad vanurid, puuetega inimesed jt).
   

"Ole valmis" äpp aitab kriisiolukordadeks valmistuda: 

https://www.naiskodukaitse.ee/OLE_VALMIS_3680

Aitäh Rakvere vallavalitsusele heade ideede eest, mis lehekülge sisustada aitasid.