Eriolukord seoses koroonaviirusega

Oleme kogunud siia kokku Hiiumaa valla uudised, mis on seotud koroonaviirusest põhjustatud eriolukorraga.

« Tagasi

Vallavanema pöördumine

Head hiidlased! 

Nagu kogu maailma, nii ka Hiiumaad on tabanud koroonakriis. See on kriis, mis puudutab meist igaühte ja sellest jagu saamiseks on vaja igaühe panust. Meil kõigil ongi võimalus anda oma panus olukorraga toimetulekuks.  

Haiguse levikut piirab kõige paremini kontaktide vältimine nii palju kui võimalik ning ka kõigi teiste reeglite ja soovituste järgimine. Reeglitele vilistamisega seame ohtu mitte ainult enda, vaid ka teiste tervise. Seega, kui meile on määratud karantiin, täidame seda. Kui oleme haigestunud, püsime kodus. Täidame ka kõiki teisi reegleid, millest teabevahendite kaudu on palju räägitud. 

Eestis on esimene koroonaviiruse tõttu elu kaotanu. See on raske hetk ja Hiiumaa jaoks seda enam, et kahjuks oli lahkunu Hiiumaa vanaproua. Meie kõigi kaastunne lähedastele! 

Peame jätkama võitlust viiruse levikuga. Seda saame teha, kui võtame igaüks vastutuse, täidame ise kõiki viiruse tõkestamise reegleid ja vajadusel juhime sellele ka kaaslaste tähelepanu. 

Saartele oli võimalik kehtestada liikumispiirang ja riigi eriolukorra juht meie soovil seda ka tegi. Parvlaevadel on tavareisijate arv pea olematu. Toimub vaid kaubavavedu ja liikumine piirangus toodud erisuste puhul. Loodame, et sellest on abi haiguse leviku tõkestamisel. Valdavalt on inimesed piirangutesse suhtunud mõistvalt. Üleriigiliselt on lisandunud reeglid avalikes kohtades viibimisele. 

Peame meeles pidama, et ka viiruse testimine pole ravim. Tänane negatiivne test võib olla homme positiivne. Kriisikomisjoni ettepanekul ja Hiiumaa haigla pingutuste tulemusena on nüüd Hiiumaal lisaks kiirabile ka drive-in-võimekus proovide võtmiseks. Haigestumisel peavad inimesed helistama perearstile, kes hindab koroonaviiruse testimise vajadust ja saab nüüd otse suunata testimisele. Kutsun tänases kriisiolukorras üles usaldama ja toetama meditsiinitöötajaid, sest nemad on võitluses viirusega eesliinil! 

Ka vallas oleme töö korraldanud vastavalt eriolukorrale. Koolid on distantsõppel leidnud uusi ja huvitavaid lahendusi. Lasteaedadesse soovitame võimalusel lapsi mitte tuua. Neile, kellel seda vaja, on lastehoid korraldatud. Raamatukogude kasutus on oluliselt kasvanud, kuid toimub vaid laenutus tervisekaitsenõudeid täites.  

Ka sotsiaaltöö toimib. Kuna meil on ühtne kogukond ja toimivad osavallad, siis usun, et meil on ülevaade abivajajatest ja suudame läheneda probleemidele ka individuaalsemalt. Oluline on, et me ei jäta hätta ühtegi abivajajat. Valla infotelefoni number 463 6099 on avatud tööpäevadel kell 9–17, laupäeval ja pühapäeval kell 12–17. Samalt numbrilt saab infot saartele kehtestatud täiendavate liikumispiirangute kohta, rääkida sotsiaaltöötajaga või psühholoogilise nõustajaga. 

Ettevõtjatel on mured olukorra pärast turgudel, töötajate võimaliku haigestumise pärast. Samas on ettevõtete käigus hoidmine majanduse toimimiseks väga oluline. Oleme kontaktis ettevõtjate esindajatega ja otsinud lahendusi ka ettevõtjate konkreetsete pöördumiste korral. Eesliinil on kaubandus-teenindustöötajad – aitäh teile! 

Eesliinil on ka politseinikud, kelle töökoormus on seoses liikumispiiranguga oluliselt suurenenud. On hea politseijuhilt kuulda, et valdavalt suhtuvad inimesed nende töösse mõistvalt. Tänusõnad ka oma abi pakkunud vabatahtlikele, kaitseliidule ja naiskodukaitsele! Oleme nende abi kasutanud ja loodame neile ka edaspidi. 

Kutsun kõiki üles andma oma panus olukorraga toimetulekuks, suhtuma kehtestatud reeglitesse ja piirangutesse täie tõsidusega ja neid järgima! 

Püsime terved ja saame hakkama! 

 

Toomas Rõhu  

Hiiumaa valla kriisikomisjoni juht 


 

 


 

 

Ole valmis elutähtsate teenuste katkestusteks ja kriisideks

Riik ja omavalitsus teevad endast oleneva, et ära hoida või kiirelt lahendada kriisiolukordi. Kuid ka kõige turvalisemates riikides juhtub õnnetusi, millest tulenevaid pikaajalisi kriise ei ole võimalik välistada täielikult. Ulatuslikud kriisiolukorrad võivad kesta päevi või nädalaid, mille ajal elanikud peavad hakkama saama elutähtsate teenusteta. Katkestused võivad tabada elektri-, gaasi-, veevarustuse, sideteenuseid ning piiratud võib olla toidu, joogivee, esmatarbevahendite ja ravimite kättesaadavus. Kui oled kriisideks korralikult valmistunud, siis saad ise hakkama ja sul ei pruugi kõrvalist abi vaja minnagi. Igal juhul sõltub kriisiolukorras abi saabumiseni sinu ja su lähedaste elu, tervis ja heaolu suurel määral sinust endast. „Looda parimat, kuid valmistu halvimaks" on teada-tuntud tarkusetera, mis on eestlastel läbi ajaloo ellu jääda aidanud. Mida rohkem me erinevaid riske ja nende mõjusid oma igapäevaelule teadvustame ning nendega arvestame, seda paremini saame nendeks valmistuda. On väga oluline, et iga inimene, pere ja kogukond teeks kriisiks ettevalmistusi ja mõtleks läbi, kuidas ekstreemses olukorras enda ja oma lähedaste elu, tervist ning vara kaitsta. Parimad lahendused selleks sünnivad koos sõprade, naabrite ja kogukonnaliikmetega!

Häda- või kriisiolukord on sündmus või sündmuste ahel või elutähtsa teenuse katkestus, mis:

 • ohustab paljude inimeste elu või tervist;

 • põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid teiste elutähtsate teenuste toimepidevuses;

 • mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus;

 • mille lahendamiseks on vajalik rakendada tavapärasest erinevat juhtimiskorraldust ning kaasata tavapärasest oluliselt rohkem isikuid ja vahendeid.

Loe täpsemalt: http://www.kriis.ee

Kuidas oma perega kriisideks valmistuda

 • Mõelge läbi, millised kriisiolukorrad võivad teid ohustada, mis on nende mõju pere igapäevaelule ning kuidas nendeks ühiselt valmis olla.

  • Rääkige omavahel läbi, kuidas erinevate ohtude korral käituda. Selleks selgitage:

   • kas kõik pereliikmed teavad, millal ja kuidas abi kutsuda;

   • millistes olukordades on kindlasti vaja kodust lahkuda ning millistes olukordades tuleb jääda siseruumidesse;

   • kuhu te saate ohu korral ajutiselt minna või kus kokku saada (naabrite, sõprade, sugulaste juurde või maale/suvilasse);

   • kus on patareidel töötav täis patareidega raadio, mille abil saaksid infot ka olukorras, kus elektrivõrgust sõltuvad vahendid ei tööta;

   • kas elad või töötad piirkonnas, kus elanikke teavitatakse ohust sireenide abil (seda, millise ohtliku ettevõtte piirkonda jääd vaata maa-ameti kaardilt http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html). 

   • kas teate, kuidas omavalitsus või ohtlik ettevõte elanikke ohust teavitab.

 • Pereliikmete tegutsemist arutades võtke arvesse igaühe teadmisi, oskusi ja võimekust kriisiolukorras hakkama saada (lahendused laste, eakate ja erivajadustega pereliikmete jaoks).

 • Veendu, et kõik pereliikmed teaksid, kuidas vajadusel vett ja gaasi kinni keerata ning elekter majast/korterist välja lülitada.

 • Veendu, et kõik pereliikmed teaksid, kus asuvad olulisemad vahendid, mida kriisiolukorras võib vaja minna või tuleb lahkudes kaasa võtta.

 • Veendu, et kõik pereliikmed teaksid, mida tuleks kodust lahkudes kaasa võtta (evakuatsioonikoti sisu vaata all) või millised peaksid olema kodused hädaolukorraga toimetuleku varud. Loe koduste varude kohta päästeameti kodulehelt https://www.rescue.ee/et/juhend/soovituslik-haedaolukorra-varu.

 • Veendu, et kõik pereliikmed teaksid, mis hetkel, kust ja kuidas abi kutsuda.

 • Mõelge läbi, kuidas hoolitseda kriisiolukorras koduloomade eest.

Hädaolukorra näidismenüü

 • Pakk kuivikuid 175 grammi, 558 kcal

 • Lihakonserv 300 grammi 866 kcal

 • Kommid 100 grammi 517 kcal

 • Vesi 3 liitrit

 • Kokku: 1941 kcal

               Allikas: Maaeluministeerium

Soovituslikud vahendid evakuatsioonikotti

 • Toit ja joogivesi

  • toit peaks olema hästi säiliv ja valmistamist mittevajav (konservid, kuivikud, pähklid, maiustused jms)

  • vett peaks jätkuma vähemalt üheks ööpäevaks. 

  • vett saab ööpäevaringselt Kärdlast arteesiakaevudest - neid on mitmetes õuedes, eriti Tiigi ja Aia tänaval. Parkimiskohaga veevõtukoht on Aia ja Pika tn nurgal. 

 • Suu- ja kehahügieeni tarbed

 • Esmaabivahendid ja ravimid

 • Taskulamp ja varupatareid

 • Kaasaskantav raadio, varupatareid, akupank või muu laadimisseade

 • Magamiskott või tekk

 • Muud olulised „ellujäämis" vahendid (taskunuga, konserviavaja, tikud, toidunõud, söögiriistad jms)

Soovitusi kriisideks valmisoleku kasvatamiseks

 • Tutvu naabritega ja vahetage telefoninumbreid.

 • Tee endale selgeks, kes on kogukonna võtmeisikud (külavanem, korteriühistu esimees, asumiseltsi juht jt).

 • Selgitage koos kogukonna võtmeisikutega välja piirkonna ohud, eluliselt tähtsate teenuste katkemise mõjud ning mõelge läbi, kuidas nendeks ühiselt paremini valmis olla (lahenduseks elektrigeneraatori, veepumba, tulekustutusvahendite ja muude abivahendite ühine soetamine vmt).

 • Tehke koos selgeks, kes kogukonna liikmetest vajavad kriisiolukordades kõrvalist abi.

 • Leppige kokku kogukonna liikmete ohust teavitamise korraldus ja omavaheline infovahetus kriisiolukorras ning mõelge läbi, kuidas te saate üksteist aidata (sh neid, kes vajavad kõrvalist abi – üksi elavad vanurid, puuetega inimesed jt).
   

"Ole valmis" äpp aitab kriisiolukordadeks valmistuda: 

https://www.naiskodukaitse.ee/OLE_VALMIS_3680

Aitäh Rakvere vallavalitsusele heade ideede eest, mis lehekülge sisustada aitasid.