EL struktuurfondide logo

Tuuletorn

Hiiumaale Käinasse ehitatava elamuskeskuse Tuuletorn ekspositsiooni eesmärk on luua Hiiumaa ainulaadsust elamuslikult esitav atraktiivne, kvaliteetne ja mugav ajaveetmiskoht, mis suunab avastama ka teisi Hiiumaa turismiobjekte.  

 

 

Käinas avatav Elamuskeskus Tuuletorni ekspositsioon keskendub kolmele teemale: Hiiumaa loodus, ajalugu ja kohalik elav kultuuripärand. Külastaja alustab teekonda Hiiumaa veealusest maailmast, milles õpib Hiiumaa tekkeloo, merekultuuri ja veealuse ajaloopärandi kohta. Rannikukorrus tutvustab Hiiumaa mitmekesist loodust, vaatamisväärsusi ja külastusobjekte ning aitab külastajal paremini mõista traditsioonilist looduse ja merega ühes rütmist elamist. Hiidlaste lugude korrus pakub kohalikele samastumisrõõmu ja lustlike avastusi saare külastajatele. Ruumis keskendutakse hiidlaste kogukonnale, hiiu elutajule ja kultuuri ilmingutele nagu oma keel ja hiiu nali. Hiiumaa tunde korrus annab sõnajärje erinevatele inimestele, kes Hiiumaad ühel või teisel põhjusel ikka väisavad ning seda kohta väga eriliseks peavad, ning püüab läbi erinevate profiilide tabada Hiiumaa võlu olemust. Taevase Hiiumaa korrus on lõbus lustimisala lastele, kes saavad seal turnida, linnu kombel lennata ja erinevaid mänge proovida. Ekspositsiooni lõpetab tuulekella installatsioon terrassil koos suure suunaviitade postiga, mis julgustab külastajat Hiiumaad omal käel edasi avastama.  

Majas asuv 20meetrine ronimissein on visuaalselt kujundatud tuulekeerisena ja on sobilik eri võimekuse ja ambitsioonidega ronijatele – väike turnimisala sobib ka üsna väikestele lastele, samas kui suuremaid väljakutseid otsivad täiskasvanud ja teismelised saavad katsetada raskematel radadel ronimist. 

Hiiumaa Elamuskeskus Tuuletorn on aastaringselt külastajatele avatud peresõbralik, elamuslikku ja harivat meelelahutust pakkuv ning Hiiumaad tutvustav terviklik turismiatraktsioon, mis asub kuuel korrusel 700 ruutmeetril. Projekti maksumus kokku on 2 857 152 eurot, millest toetus Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest EASi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme kaudu on 854 394 eurot. Elamuskeskuse ehitusliku põhiprojekti koostas projekteerimisettevõte OÜ Esplan, arhitektuurilised lahendused Architect 11 arhitektid. Tuuletorni ehitab AS Eston Ehitus. Ekspositsiooni loob produktsiooniettevõte Motor.

Projektide toel saavad ennekõike kasu teenindus- ja turismivalkdonna ettevõtted, näiteks toitlustus- ja majutusettevõtted, kes saavad oma teenuseid ka madalhooajal aktiivselt pakkuma hakata.

 

tuuletorn.ee

 

Vaata ka Hiiumaa valla uudiseid:

« Tagasi

Hiiumaa vald sai täiendavat rahastust

Oktoobri lõpus andis EAS teada, et Riigi Tugiteenuste keskusel on võimalik pakkuda täiendavat rahastust kuni 1,05 miljonit eurot seoses Tuuletorni projektiga. Hiiumaa vald vastavad taotlused esitas ja eelmisel nädalal rahuldas taotlused Riigi Tugiteenuste keskus. 

Seega suurenes toetus Hiiumaa vallale 1 050 000 euro võrra ja valla omaosalus Tuuletorni projektis vähenes. Toetuse suurenemise arvelt vabaneb Hiiumaa vallal miljon eurot, mille kasutamise otsustab vallavolikogu. 

"Täna saab öelda, et kuigi saart on kevadise olukorra tõttu külastanud vähem inimesi kui mullu, siis rohkem on külastatud külastuskeskuseid, tuletorne, Tuuletorni ja muuseumeid. Tuuletorn on toetanud Hiiumaad tervikuna, tuues külastajaid ka mujale," tõdes Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja. 

Põhjuseks, miks Tuuletorni kui turismiatraktsiooni rajamine ette võeti oli nõudluse tugev hooajalisus. Hiiumaal puudus senini aastaringselt külastajatele avatud aktiivset tegevust ja atraktsioone pakkuv keskus, mis pärssis hooajavälist saare külastatavust. 

Tuuletorn on rajatud eesmärgiga kujundada sellest Lõuna-Hiiumaa suurim aastaringne turismimagnet, mis annab võimaluse Hiiumaa paremaks müügiks just sügistalvisel perioodil, mil eraldiseisvad ja väiksed vaba aja teenuste pakkujad oma tegevuse lõpetavad. Tuuletorn on juba täna paljude külastajate reisi põhjuseks, samuti rikastab see külastajate teekonda ja loodetavasti pikendab Hiiumaal viibimise aega vähemalt päeva võrra. 

Elamuskeskus Tuuletorn on Hiiumaa ajalugu, elu ja loodust tutvustav ning aktiivset tegevust pakkuv turismiatraktsioon, mis on rajatud piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringu toetusega. Toetuse andmise üldine eesmärk on kasvatada piirkonna majandusaktiivsust ja tööhõivet. Turismi valdkonnas aga ka sihtkoha eripära rõhutavate terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide ellu kutsumine.