« Tagasi

COVID-19 Hiiumaal esmaspäevase seisuga

Hiiumaal oli eilse seisuga terviseameti jälgimisel 19 COVID-positiivset. Neist kaheksa on nakatunud pere- ja kaks töökontaktist. Õppeasutus on nakkusallikaks viiel haigestunul ja tutvusringkond ühel. Kolmel juhul on jäänud nakkusallikas teadmata. Lähikontaktseid on terviseameti jälgimisel ligikaudu 100.  

Hiiumaa haiglas COVIDpatsiente ravil eilse seisuga ei ole.  

Eelmisel nädalal Kärdla reoveepuhastist võetud proovides on viiruseosakeste kontsentratsioon veidi vähenenud,  näidates mõõdukas-tugeva signaali asemel mõõdukat. Reoveeseire selgitus ja kaart

Uued reeglid 

Alates 22. veebruarist jõustusid üleriigiliselt mitmed uued reeglid. Tavapärase õppetööga jätkavad pärast koolivaheaega 1.–7. märtsil vaid 1.–4. klassid. 

Söögikohas tuleb arvestada 50% täituvusega. Koos võib viibida või liikuda kuni kuus inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Kuni kuue inimese koosviibimise või liikumise nõue ei kehti peredele.   

Laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel ei ole siseruumides rühmaviisiline tegevus või treening lubatud. Täpsemalt huvitegevusest ja spordist.  

Uute reeglite tõttu on Käina spordikeskuses suletud leili- ja aurusaunad, samuti väike bassein. Piiratud mahus, st 50% täituvust arvestades jääb avatuks jõusaal, aeroobikasaal ning suur bassein koos duši- ja riietusruumidega. 

Testimine 

Möödunud nädalal võeti Hiiumaa haiglas 191 COVIDtesti, neist 140 drive-in´s ja viis tasulisena. 46 analüüsi võeti patsientidelt, kes said arstiabi Hiiumaa haiglas või olid minemas ravile mandrile.  

57 proovi võttis Hiiumaa Haigla seoses COVID-19 aktiivse seirega, mida teeb Kantar Emor Tartu ülikooli tellimusel. Uuringu eesmärk on teha kindlaks koroonaviiruse tegelik levik juhutestimise meetodil ning selle uuringu tulemused on abiks edasiste piirangute vajalikkuse üle otsustamisel. Lisaks ninakaapele võetakse ka veenivere proov, et selgitada välja võimalik antikehade olemasolu. Uuringut rahastab Eesti valitsus. Täpsem info uuringust

Hiiumaa Haigla drive-in võtab COVIDteste jätkuvalt kõigil tööpäevadel. Saatekirja saab perearstilt või perearsti nõuandetelefonil nõustajalt: tel 1220 kell 8–22. Kõige kiiremini leiate testi vastuse digiloost, vastuse teadasaamisel aitab ka perearst või -õde. Digiloost saab teha ka väljavõtte juhuks, kui on vaja tõendada viiruse läbipõdemist. 

Kriisikomisjon soovitab isolatsiooni lõppedes enda ja teiste huvides teha siiski COVIDtest – see aitab viiruse levikut tõkestada, kuna jätkuvalt on palju asümptomaatilisi ja teadmata nakkusallikaga juhtumeid. 

Vaktsineerimine 

Möödunud nädalal jätkati Hiiumaal COVIDviiruse vastu vaktsineerimisega. AstraZeneca vaktsiini esimese doosi sai haigekassa otsusel koolide, lasteaedade ja Hiiumaa sotsiaalkeskuse personal, naiste tugikeskuse töötaja ning politsei- ja päästetöötajad sh vabatahtlikud. Samuti said kaitsesüsti omavalitsuse sotsiaaltöötajad ning elutähtsa teenuse osutajad – veevärgi ja kaugkütte tagajad. Vaktsineeritud sai ka ühenduste sõlmpunktide – Kärdla lennujaama, Heltermaa ja Sõru sadama personal. Nende inimeste, kes ei saanud vaktsineerimise päevadel kohal olla, vaktsineerimiseks vajalik doos jäi Hiiumaale ja katsesüsti teeb Hiiumaa haigla. Üle 70aastased inimesed, kes kuuluvad sihtgruppi, aga jäid arsti soovitusel vaktsineerimata, saavad kaitsesüsti perearstilt eeldatavasti järgmisest vaktsiinisaadetisest. 

Vaktsineerimise viis läbi AS Qvalitas Arstikeskus, tehes kahe päevaga ligi 350 kaitsesüsti. Järgmise doosi süstib samuti Qvalitas kaheksa nädala pärast. AstraZenecaga vaktsineerimisel kaasnevad haigusnähud (palavik, lihasvalu jne) on tavapärased ja taanduvad tavaliselt paari päevaga. COVID-19 Vaccine AstraZeneca kaitse algab ligikaudu kolm nädalat pärast esimese annuse manustamist, täielik kaitse tekib tootja kinnitusel 15. päevast pärast teist süsti. Alati on mõistlik vaktsineerimisele kutset saades nõu pidada perearstiga. 

Ettevalmistused on tehtud järgmise vaktsiinisaadetise Hiiumaale jõudmise osas, mis on mõeldud riskirühma kuuluvatele 80+ vanuses inimestele. Nende süstimine toimub perearstikabinettides.  

Vaktsineerimist kinnitava info saab igaüks ise välja trükkida digiloost. Kui on olemas vaktsineerimise pass, siis tasub see vaktsineerima minnes kaasa võtta, et sinna vajalik märge lisada. 

Hiiumaa elanikest on kaks doosi vaktsiini saanud ja seega lõplikult vaktsineeritud 205 inimest, teise doosi ootel olijaid on 400. Seega on lõplikult vaktsineeritud 2,2% ja ühe doosiga 4,3% elanikest – sisaldab ka lõplikult vaktsineeritute esimest doosi. Allikas: www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonakaart 

Kriisikomisjon tänab piirangutesse jätkuvalt mõistva suhtumise eest – see on Hiiumaal viiruse leviku vaoshoidmise võti.