« Tagasi

Hiiumaa nädala eelinfo: 14.–20. september

Hiiumaa vald kogub vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo. Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt www.hiiumaa.ee  

 

Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused   

E, 14. september 
Kl 9 Kärdla maja infokoosolek 
Kl 9 Pühalepa osavalla infokoosolek 
Kl 10.30 osalevad Pühalepa osavalla vanem Liili Eller ja ehitusspetsialist Reet Nisumaa Naistlaiu sadama ehituskoosolekul 
Kl 13 osalevad Liili Eller, Reet Nisumaa ja Pühalepa haldusjuht Argo Valgma kunstlume rajamise projekti töökoosolekul Palukülas 
 

T, 15. september 
Kl 9 arenguosakonna juhataja Monika Pihlak osaleb Keskväljaku ehituskoosolekul  
Kl 9 Emmaste osavalla infokoosolek 
Kl 10 Emmaste osavalla allasutuste ümarlaud 
Kl 13 kohtub Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja päevakeskuses Emmaste eakatega 
Kl 15 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla Kärdla kultuurikeskuse hoolekogu koosolekul 
KL 18 osalevad Liili Eller ja kultuurispetsialist Anu Tammearu Pühalepa Vaba Aja Keskuse hoolekogu koosolekul 

 

K, 16. september 
Kl 9.30 juhtkonna koosolek 
Kl 10.30 vallavalitsuse istung 
Kl 13 osavallavanemate kinnisvara teemaline arutelu 
Kl 14 osalevad sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe ja sotsiaaltööspetsialistid Pille Alevi, Pille Näksi, Heli Tuisk, Kairi Priit, Urme Soonvald ja Liia Rull koostöökohtumisel sotsiaalkeskuse esindajatega  
Kl 16 osalevad Karin Kokla, haridusspetsialist Ivi Remmelg ning spordi- ja tervisedenduse spetsialist Martina Martinson koolijuhtide nõupidamisel 
Arhitekt Kaire Nõmm osaleb Tallinnas üldplaneeringute teemalisel koolituspäeval 

N, 17. september 
Kl 10 osaleb noorsootöö koordinaator Kristel Pisa noortespetside koosolekul Kärdla noortekeskuses 
Kl 10-12 võtab Pühalepa sotsiaaltööspetsialist Urme Soonvald vastu sotsiaaltoetuste taotlusi Suuremõisa raamatukogus 
Kl 11.30-15 osalevad keskkonnaspetsialist Kadri Aljas ja Martina Martinson Biosfääripäeval Orjaku külamajasteemaks kohalik toit biosfääri alal 
Kl 15 vallavolikogu istung vallamajas Kärdlas 

R, 18. september 
Kl 10 osalevad Hergo Tasuja ning Emmaste maa- ja ehitusspetsialist Pilvi Post Pikaranna detailplaneeringu avalikul arutelul Emmaste vallamamajas 
Kl 10 osaleb Anu Tammearu ELVL koostöögruppide veebiseminaril 
Kl 13 osalevad Karin Kokla ja Ivi Remmelg lasteaedade direktorite nõupidamisel 
Arenguosakonna juhataja Monika Pihlak osaleb maanteeameti ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi infopäeval ühistranspordi teemadel 

 

Töölt eemal 
17.18. septembril on eemal Emmaste sekretär Heli Üksik 
18. septembrini on eemal raamatupidaja Aiki Maivel ja transpordispetsialist Piret Sedrik 
19. septembrini on eemal Käina osavallavanem Omar Jõpiselg; asendab Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja 
20. septembrini on eemal pearaamatupidaja Annika Sõlg 
24. septembrini on eemal Käina maaspetsialist Merilin Kaevandes 

 
 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused  

E, 14. september 
Kl 10 Hiiumaa arenduskeskuse infokoosolek 
 

T, 15. september 
Teisipäeval ja kolmapäeval osaleb SA Hiiumaa Arenduskeskus juhataja Liis Remmelg MAK konsultantide arenguprogrammis ja MAK võrgustiku juhatajate koosolekul Märjamaal 
Teisipäeval ja kolmapäeval külastab Hiiumaa sotsiaalkeskuse lastekeskust ja noortekodu päästeamet 

K, 16. september 
Hiiumaa sotsiaalkeskuse juhataja Riho Rahuoja ja Eve Voogla osalevad vallamajas Kõpu kompleksi tuleviku teemalisel arutelul 
 

N, 17. september 
Kl 10 osaleb noorte ettevõtluskonsultant Henri Reeder Hiiumaa noortespetside koosolekul Kärdla noortekeskuse kontoris 
Riho Rahuoja osaleb Kõrgessaare päevakeskuses eakate infopäeval 
Kõpu noortekodu külastavad Maarjamaa Hariduskolleegiumi sotsiaalpedagoogid 
 

R, 18. september 
Kl 16 korraldab MTÜ konsultant/programmide koordinaator Kaja Sõrmus vabaühenduste juhtide arenguprogrammi meeskonnatöö koolitust arenduskeskuse II korruse õppeklassis