« Tagasi

Hiiumaa nädala eelinfo: 25.–31. mai

Hiiumaa vald kogub vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo. Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt: hiiumaa.events ja www.hiiumaa.ee  

Vallamajad üle Hiiumaa on avatud, kuid osa ametnikke ja töötajaid kaugtööl. Kirjutage või helistage spetsialistile, kellega soovite suhelda. Valla töötajate ja ametnike kontaktid

Sotsiaaltoetuste taotlusi võetakse vastu telefoni teel. Teata abivajajast valla sotsiaaltöötajale.

Perekonnaseisutoimingud soovitame registreerida www.eesti.ee portaali kaudu või võtke ühendust valla perekonnaseisuametnikega telefonil 463 6084.  

Eriolukorra info ettevõtjatele leiad Hiiumaa arenduskeskuse veebilehelt.

Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused   

E, 25. mai 
Kl 9 Kärdla maja infokoosolek 

Kl 11 kohtuvad arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ja osavallavanemad kortermajade ja KREDEXi meetme teemal  
Alustab vallasekretär Annika Grauberg 

T, 26. mai 
Kl 9 arenguosakonna juhataja Monika Pihlak osaleb keskväljaku ehituskoosolekul 
Kl 10 kohtuvad osavaldade sotsiaaltööspetsialistid Liia Rull, Heli Tuisk, Urme Soonvald, Pille Näksi ja Pille Alevi noortegarantii ümarlaual Käina vallamajas 
Kl 11 osaleb Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann Kärdla Veevärgi nõukogu koosolekul 
Kl 14 jäätmekorralduse töökoosolekul osalevad Monika Pihlak, keskkonnaspetsialist Kadri Aljas, jäätmejaama juhataja Tambet Toomemäe, osavallavanemad, avalike suhete osakond ja EKT esindaja 

K, 27. mai 
Kl 9.30 valla juhtkonna koosolek 
Kl 10.30 vallavalitsuse istung 
Kl 14 kohtub Lauri Preimann Kärdla hallatavate asutuste juhtidega 

N, 28. mai 
Kl 12.45 osalevad kohtumisel TS Laevade esindajatega Monika Pihlak ja transpordispetsialist Piret Sedrik 

R, 29. mai 
Kl 9.30 Pühalepa osavalla hallatavate asutuste juhtide kokkusaamine Suuremõisas 
Kl 16 Kodukant Hiiumaa Kogukonna infopäeval Orjaku külamajas tervitab vallavanem Toomas Rõhu 
Ilmub Hiiumaa Teataja 

Töölt eemal 
Nädala on eemal rahandusosakonnast Velda Aunapuu ja Karin Gross; riigihangete spetsialist Kersti Simmer; Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg; Pühalepa osavalla vanem Liili Eller, asendab sekretär Katrin Paat; samuti Pühalepa haldusjuht Argo Valgma, Kärdla ja Kõrgessaare maaspetsialist Kai Vahtra, IT-spetsialist Märt Saar. 
Käina ehitusspetsialist Veronika Kaevandes ja Pühalepa ehitusspetsialist Reet Nisumaa on eemal 5. juunini.  
Arhitekt Kaire Nõmm on eemal 12. juunini. 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused  

T, 26. mai 
Kl 10 Hiiumaa arenduskeskuse infokoosolek 
Kl 13 Saaremaa ja Läänemaa arenduskeskuste juhtide infovahetusel osaleb juhataja Liis Remmelg 
Hiiumaa sotsiaalkeskuse juhataja Riho Rahuoja osaleb koduhooldusteemalisel nõupidamisel 

K, 27. mai 
Kl 9 osaleb Mari-Liis Hirv ettevõtluskonsultantide koosolekul 
kl 10 Visit Estonia ja sihtkoha juhtide iganädalasel koosolekul osaleb Liis Remmelg 
Riho Rahuoja osaleb Kärdla osavalla hallatavate asutuste juhtide koosolekul 

N, 28. mai 
Kl 13 loodusressurssidest tervisetoodete veebiseminaril osaleb Liis Remmelg 

R, 29. mai 
Kl 16 Kodukant Hiiumaa korraldataval Kogukonna infopäeval Orjaku külamajas osaleb MTÜde konsultant/programmide koordinaator Kaja Sõrmus 

Töölt eemal 
R, 29. mail on eemal ettevõtluskonsultant Mari-Liis Hirv. 
Kuni 4. juunini on eemal projektijuht Katrin Sarapuu