« Tagasi

Hiiumaa noortekodu avamine Kõpus

Esmaspäeval avati Kõpu koolikompleksis noortekodu, kus Hiiumaa sotsiaalkeskus hakkab pakkuma kinnise lasteasutuse teenust. Kokku saab kompleksis elada 4-6 last, kelle käitumine ohustab tõsiselt lapse või teiste inimeste elu, tervist ja arengut. Teisipäeval saabus Kõppu elama esimene noor.

Kuni 18-aastased noored suunatakse teenusele korraga kuni üheks aastaks – kohtu kaudu, karistusseaduse alusel või kohaliku omavalitsuse taotlusel.

Noortega tegeleb kokku 9-10 kasvatajat: igas vahetuses 2-3 täiskasvanut, lisaks tugispetsialistid ja terapeudid.

Sotsiaalkindlustusameti kinnise lasteasutuse teenuse juht Enelis Linnas selgitas noortekodu avamisel, et „kinnine" ei tähenda, et noored oleks majas kinni: „Meeskond saab noore riske ja tegevusi kaardistades vaadata, millal on vaja rohkem piiritletud aega ja millal saab ka väljas käia – kodu külastada või õues olla."

Linnas ütles, et noortekodusse jõudnud lapsed käituvad sellisel viisil, sest ei oska teisiti. Ta lisas, et eesmärk on tagada noorte heaolu ja töötada nendega nii pikalt, et ka muutused noortes oleksid pikaajalised – et kui noortekodu aeg lõppeb, tuleks noor toime ühiskonnas ilma ennast ja teisi kahjustamata.

Hiiumaa sotsiaalkeskuse erivajadustega laste kompetentsikeskuse juht Eve Voogla ütles, et noortekodu eesmärk on pakkuda noortele toimetulekul tuge: „Kui ta meilt aasta pärast lahkub, siis et tal oleks piisavalt palju energiat ja tahet iseseisvalt edasi minna." Voogla märkis samas, et aasta on lühike aeg ja teenus seega nagu kriisiabi: „Terveks ei tee, aga anname stardi."

Hiiumaa sotsiaalkeskus on teenuse pakkumisel sotsiaalkindlustusameti koostööpartner. Lisaks Hiiumaale osutavad kinnise lasteasutuse teenust Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe ja Valgejõe õppekeskus, Rakvere Lille kodu ning Tallinna Laste Turvakeskus. Nendes viibib kokku 76 last. Seega on Hiiumaa noortekodu Eestis eriline just selle poolest, et siin on korraga vähe lapsi, kes saavad tuge personaalselt.