« Tagasi

Hiiumaa soovib kiire interneti kõigi soovijateni viia

Hiiumaa vallavalitsus saadab Eesti valitsusele taotluse eraldada 2021. aasta riigieelarves 2,2 miljonit eurot, et luua Hiiumaal kiire interneti juurdepääsuvõrguga liitumise võimalus kõigile soovijatele. Pöördumist toetavad Hiiumaa vallavolikogu ja Hiiumaa Ettevõtjate Liit. 

Kiire internet ning selle kasutamiseks juurdepääsuvõrgu rajamine seni plaanitust suuremas mahus on Hiiu maakonna jaoks väga oluline, et võimaldada kõigile soovijatele kiire internet. Seda ka uute elanike ning kaugtöö tegijate vajadusi silmas pidada. 

Elektrilevi senised plaanid ei vasta Hiiumaa vajadustele 

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse „Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu passiivse taristu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord" lisas on välja toodud abikõlblik sihtpiirkond ja selles nimekirjas on üle 3000 Hiiumaa aadressi. 

Vallavalitsus viis 2019.-2020. aastal koostöös arenduskeskuse, ettevõtjate, külaseltside ja vabaühendustega läbi uuringu, selgitamaks välja, kui suur on tegelik vajadus ja huvi rajatava võrguga liitumiseks. Paralleelselt kogus infot ka Elektrilevi OÜ, kes võitis riigihanke juurdepääsuvõrgu taristu välja ehitamiseks.  

Hiidlaste uuringust selgus, et vajadus kiire interneti järele on suur. Vallavalitsuse küsitluse tulemusel kaardistati 935 aadressi, mis asuvad väljaspool Kärdlat ja alevikke. Need on aadressid, kus ollakse kohe pärast juurdepääsuvõrgu ehitamist valmis teenuslepingu sõlmimiseks.  

Juulikuu seisuga on Elektrilevil plaanis Hiiumaal luua 1088 ühenduse võimalust 824 hoones. Neist 429 hoonet asub Kärdla linnas, 74 Käina ja 18 Kõrgessaare alevikus. Seega on Hiiumaal väljaspool linna ja alevikke võimalus juurdepääsuvõrguga liituda vaid 303 aadressil.  

Elanike ja kaugtöö tegijate arv kasvab  

Selle aasta üheksa kuuga on Hiiumaa elanike arv kasvanud 114 inimese võrra. Seda peamiselt maapiirkondade arvel. Sealhulgas Kõrgessaare osavallas +49, Pühalepas +28 ja Emmastes +18 elanikku.  

Hiiumaal on kaugtöö osakaal 22 protsenti, millest suurem osatähtsus on vaid Harjumaal ja Tartumaal. 

Kiire internet kõigile soovijatele 

Eelpoolt toodut arvestades taotleb Hiiumaa vallavalitsus, et Eesti valitsus eraldaks 2021. aasta riigieelarves vahendid, rajamaks Hiiu maakonnas juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse kõigile soovijatele. See tähendab neile aadressidele, mis on täna Elektrilevi plaanides kirjas, kui ka nende aadressideni, mis on vallavalitsuse küsitlusel avaldanud valmisolekut lepingu sõlmimiseks kohe, kui juurdepääsuvõrk kinnistule jõuab. Selle hinnanguline mõju 2021. aasta riigieelarvele on 2,2 miljonit eurot.

Pöördumise täistekst