« Tagasi

Hiiumaa valla käivitamine kogub tuure

Hiiumaa vallavolikogu liikmete volitused algasid 25. oktoobril 2017. Samal päeval jõustus ka ühinemisleping ja tekkis uus omavalitsus Hiiumaa vald. Vallavanem Reili Rand ning vallavalitsuse liikmed Inge Elissaar ja Monika Pihlak valiti ametisse 7. novembril Hiiumaa vallavolikogu istungil. Kui volikogu kiidab heaks vastava eelnõu, liituvad vallavalitsusega veel ka valitavad osavallavanemad.

Vastavalt ühinemislepingule on Hiiumaa vallavolikogu töö korraldatud Käina valla põhimääruse alusel. Ühinemisperioodil koostatud Hiiumaa valla ja osavaldade põhimääruse projekt on volikogu novembrilõpuistungil esimesel lugemisel.

Kõik senised vallavalitsused ametiasutustena tegutsevad 2017. aasta lõpuni ja ka töötajad jätkavad aasta lõpuni seniste lepingute alusel. Hiiumaa vald ja osavallavalitsused ametiasutustena alustavad tegevust 1. jaanuarist.

Kuni pole kehtestatud uusi õigusakte, kehtivad igas osavallas selle territooriumi senised õigusaktid. Näiteks Emmastes praegu kehtivad õigusaktid kehtivad Emmaste osavallas seni, kuni Hiiumaa vallavalitsus või vallavolikogu pole kehtestanud uusi.

Vallavalitsuste igapäevatööd korraldab juba praegu Hiiumaa vallavanem ja volitatud isikud kohapeal, vallamajades üle Hiiumaa on ühenduslüliks vallasekretärid. Paralleelselt toimub koostöö Hiiumaa valla käivitamiseks erinevates valdkondades: info ühtlustamine ja tegevusplaanide koostamine, kuidas eri valdkondade arendamisega edasi minna.

Valla üldjuhtimise kiireimaks ülesandeks on seada paika vallavalitsuse ja osavallavalitsuse struktuur. Kui volikogu on struktuuri kehtestanud, saab alustada läbirääkimisi meeskonna loomiseks. Ühinemislepingu kohaselt eelistatakse teenistuskohtade täitmisel praeguste vallavalitsuste olemasolevaid töötajaid, kui uue struktuuri järgi on pakkuda tema haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele vastavat ameti- või töökohta.

Juba on kõigil huvilistel võimalik tutvuda infoga Hiiumaa valla dokumendiregistris: http://bit.ly/HiiumaaVallaDokumendid. Selle kasutamisel tasub meeles pidada, et ilma järjekorranumbrita dokumendid on eelnõud. Lühilink Hiiumaa vallavalitsuse menetluses olevate eelnõude vaatesse: http://bit.ly/MenetlusesEelnõud.

Hiiu valla kodulehele on loodud alamleht "Hiiumaa vald" www.hiiuvald.ee/hiiumaa-valdning Hiiu valla Facebooki-lehekülg nimetatud ümber Hiiumaa valla leheküljeks. Nende kanalite kaudu edastame infot valla uue kodulehe vald.hiiumaa.ee valmimiseni. Külalisele ja kogukonnale suunatud infokanalid moodustavad tulevikus terviku: www.hiiumaa.ee portaal antakse vallale üle aasta lõpus ja seda hakatakse järgemööda uuendama. Samuti on ette valmistamisel uue vallalehe välja andmise korraldamine.

Uue valla käivitamisel ei jää ühegi vallakodaniku mure või tähelepanek märkamata, kuid loodame siinjuures ka vallakodanike ja teiste Hiiumaa sõprade kannatlikkusele ja mõistmisele.

Reili Rand
Hiiumaa vallavanem

 

15.11.2017