« Tagasi

Hiiumaa Vallavalitsus võtab teenistusse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Teenistusülesanded:

-juhib ja koordineerib osakonna tööd hariduse, kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkonnas ning koostööd mittetulunduslike   ühendustega;
-tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise;
-korraldab valdkonnaalaste põhimõtete väljatöötamist ja elluviimist;
-juhendab ja koordineerib haridus- ja kultuurivaldkonnaga tegelevaid hallatavaid asutusi;
-korraldab osakonna pädevuses olevate õigus- ja haldusaktide eelnõude koostamist;
-esitab osakonna eelarve eelnõu ja vastutab eelarve sihtotstarbelise täitmise eest;
-koostab ja koordineerib valla arenguks vajalikke regionaalseid ja rahvusvahelisi projekte;
-otsib erinevaid rahastamisvõimalusi ja koostööpartnereid;
-osaleb rahastatud projektide elluviimises ning teostab aruandlust.

Tööpiirkond:
Tööpiirkond on Hiiumaa vald.

Nõudmised kandidaadile:
-kõrgharidus;
-vähemalt aastane juhtimiskogemus;
-üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning  töövaldkonda reguleerivatest   õigusaktidest;
-head teadmised riiklike ja EL struktuurifondide vahendite kasutamise võimalustest ning oskused koostada ja   koordineerida regionaalseid ning rahvusvahelisi projekte;
-teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest;
-eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise ja vene keele oskus;
-arvuti kasutamise oskus (ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamine);
-väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, algatus-, otsustus-, analüüsi- ja koostöövõime;
-B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks.

Kasuks tuleb töökogemus ametikoha valdkonnas või avalikus sektoris, eelarve koostamise kogemus, teadmised ja kogemused arenguprojektide valdkonnas.

Omalt pool pakume:
-huvitavat, vastutusrikast tööd;
-võimalust panustada valla arengusse;
-kaasaegseid töötingimusi;
-toetavat meeskonda.

Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Hiiumaa Vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna valitsus@hiiuvald.ee hiljemalt 12. jaanuariks 2018. a.

Täiendav info: reili@hiiuvald.ee