« Tagasi

Inimene kogukonna heaks: Kaja Sõrmus

Inimene kogukonna heaks: Kaja Sõrmus aitab muuta Hiiumaa vabaühendusi tugevateks ja toimekateks.

Koostöös Hiiumaa arenduskeskusega jätkame uue artiklite sarjaga, kus tutvustame Hiiumaa avaliku sektori töötajaid ja nende tööd.

 

Kaja Sõrmus on Hiiumaa arenduskeskuse vabaühenduste konsultant ja programmide koordinaator. "Pool minu tööst seisneb vabaühenduste nõustamises ja teine pool nagu ametinimetus ütleb, riiklike programmide koordineerimises," ütleb Kaja oma töö kohta.

Tema sõnul on vabaühenduste nõustamise eesmärk mittetulundusühinguid ja kodanikualgatusi igati toetada: "Pakun tasuta nõustamist alates ühingu loomisest kuni lõpetamiseni." Kaja proovib igati kaasa aidata sellele, et Hiiumaa vabaühendused oleks tugevad ja toimetaksid aktiivselt.

Kaja loodab, et tänu tema tööle tunnevad Hiiumaa vabaühendused, et nad on toetatud ja neil on koht, kuhu abi saamiseks pöörduda.

Teise poolena oma töös tegeleb Kaja Hiiu maakonnas kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) ja maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) koordineerimisega. Muuhulgas on ta ka valla kogukondliku turvalisuse programmi juures abistav jõud. Lisaks on Kaja ülesandeks organiseerida täiskasvanute koolitusi. Suurimaks väljakutseks oma töös Hiiumaal peab Kaja seda, kuidas leida üles inimesed, kellele tema korraldatud koolitused suunatud on.

Kaja poole võivad pöörduda kodanikud, kellel nõu ja abi tarvis: "Näiteks MTÜga alustamine ja mis toimingud sellega seoses teha vaja on, põhikirjade ülevaatamine või siis ka lõpetamine ja likvideerimine – selle juures on ka omad protseduurid."

Kaja sõnul pöördub tema poole palju ka neid aktiivseid kodanikke ja vabaühendusi, kes soovivad mitmesuguseid projekte algatada ja neid ellu viia: "Nõustan tegevusvormi ja toetusmeetmete valikul ning hea meelega aitan toetustaotlusi enne rahastajale esitamist üle vaadata."