« Tagasi

Käina tee projekteerimine ja arutelud tuleval nädalal

Maanteeamet koostab riigitee nr 81 Kärdla–Käina km 16,80–21,65 Ristivälja–Käina lõigu ja 12135 Käina-Hüti (Mäe tänava) km 0,00–0,48 rekonstrueerimise põhiprojekti.

Projekti eesmärk on olemasoleva maantee rekonstrueerimine, mis sisaldab tee katendi ning muldkeha remonti sh bussipeatused, olemasolevad ristmikud ja mahasõidud, teeületuskohad, vete äravoolusüsteemid, teevalgustuse ümberehitus, liikluskorraldusvahendite asendamine jmt, et tõsta liiklusohutuse taset, sõidumugavust ja parandada katendi kandevõimet.

Projekti joonistega on võimalik tutvuda veebis või Käina osavalla valitsuses 22. juunist 3. juulini. Avalik arutelu toimub reedel, 3. juulil kell 17 vallamajas Käinas, Hiiu mnt 28.

Täpsem info: Maanteeameti teehoiuteenistuse Lääne teehoiu osakonna ehituse projektijuht Urmas Robam, tel 506 9364, urmas.robam@mnt.ee

Tubala–Tammela lõik

Maanteeamet on algatanud projekteerimistingimuste menetluse riigitee nr 81 Kärdla–Käina km 4,9-11,36 Tubala–Tammela lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

Projekti eesmärk on olemasoleva maantee rekonstrueerimine, mis sisaldab tee katendi ning muldkeha remonti sh bussipeatused, olemasolevad ristmikud ja mahasõidud, teeületuskohad, vete äravoolusüsteemid, liikluskorraldusvahendite asendamine jmt, et tõsta liiklusohutuse taset, sõidumugavust ja parandada katendi kandevõimet.

Eskiisprojektiga on võimalik tutvuda vallamajas Kärdlas ajavahemikul 22.–29. juunil või veebi teel. Avalik arutelu toimub esmaspäeval, 29. juunil kell 17 vallamajas Kärdlas, Keskväljak 5a.

Täpsem info: Maanteeameti taristu arendamise osakonna projektijuht Ave Kallo tel 5594 4304, ave.kallo@mnt.ee

📷 Kuvatõmmisel osa Käina alevikku läbiva tee projektist