« Tagasi

Kärdla riigimaja arhitektuurivõistlus algas

Algas Kärdla riigimaja arhitektuurivõistlus, et leida uuele riigimajale ja samasse plaanitavale turupaviljonile arhitektuurselt parim ja kasutusfunktsioonile sobivaim lahendus.  

Kärdla linna keskele Hiiu tn 1a ja Turu tn 8 kruntidele kavandatakse 1500ruutmeetrine riigimaja hoone ja avalik kauplemisruum koos uue umbes 200ruutmeetrise turupaviljoniga. Võistlustööga lahendatakse ka parkimis- ja liikluskorraldus, sorteeritud jäätmete kogumise punkt, haljastus, valgustus ning väikevormid. 

Riigimaja kavandatakse keskväljaku vahetusse lähedusse ja selle mõjualasse, olemasoleva turu asukohale, et tagada mugav ja hea ligipääs riigi poolt pakutatavatele teenustele. Keskväljaku ümberehitusega viiakse kauplemine osaliselt uuendatud keskväljakule. Vallavalitsuse soov on säilitada Hiiu tn 1 kinnistul turu funktsioon ning rajada sinna uus turupaviljon avaliku kauplemisalaga. 

Riigimaja loomise eesmärk on avalike teenuste osutamise koondamine maakonnakeskustes võimalikult vähestesse füüsilistesse asukohtadesse. Kärdlas on plaan vabastada Leigri väljak 5 ja Põllu 17 hooned, kokku u 2800 m2 pinda. Võimalusel samuti Kõrgessaare 18 hoone, seega uue riigimaja rajamisega väheneb riigi kasutuses olev pind umbes poole võrra.  

Arhitektuurivõistluse peakorraldaja on Riigi Kinnisvara AS. Kärdla riigimaja arhitektuurivõistlus riigihangete registris. Pakkumuste tähtaeg on 20. novembril.  

Hoone valmimine on kavandatud aastasse 2023. 

 

 

Joonisel on arhitektuurikonkursi võistlusala.