« Tagasi

Külavanema statuut on uuendatud

Volikogu jaanuarikuu istungil oli arutusel mullu kevadel vastu võetud külavanema statuudi muutmine, et külavanemate valimine lihtsamaks teha.  

Eesmärk on lihtsustada külavanema valimise koosoleku läbi viimist juhul, kui kõik nõuded on täidetud, aga ei õnnestu piisavalt suurt hulka külaelanikke kokku saada. Vähendatud on kvoorumi nõuet veerandini, varem oli see 1/3. Lisaks võimaldab uus kord teine koosolek läbi viia kvooruminõudeta.  

Uue võimalusena saab volitada teist külaelanikku ennast koosolekul esindama juhul, kui ei ole võimalik füüsiliselt koosolekul viibida. 

Teade külavanema valimise koosoleku toimumise kohta avaldatakse edaspidi ka valla infokanalites, sh valla lehes vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimimist. 

Muudatusettepanekud tehti külaliikumise Kodukant Hiiumaa laiendatud üldkoosolekul ja need lähtuvad külade praktikast külavanemate valimisel. 

Loe külavanema statuudi tervikteksti: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=177315