« Tagasi

Muinsuskaitsetoetusteks Hiiumaale üle 30 000 euro

Muinsuskaitseamet eraldab tänavu kultuurimälestiste korrastamise taotlusvoorust toetusi kokku 1,4 miljoni euro ulatuses. Toetust saavad nii ehitis-, kunsti- ja ajaloomälestised kui ka muinsuskaitsealadel asuvad hooned. 

Hiiumaa taotlustele jagus toetuseid enam kui 30 000 euro eest. 

Hoonete restaureerimistoetuse fondist sai rahastuse viis projekti: 

Käina kirikuaia kabeli taastamise jätkutööd said toetust 4363 eurot.  

Peetri tuuliku katusetöödeks eraldati 4000 eurot. 

Lõuka tuuliku katuse, põlvepakkude, lava, saba, küljelaudise remondiks, paigaldamiseks ja tõrvamiseks anti toetust 1944 eurot. 

Kärdla Sadama tänava 28b laohoone kahe fassaadi parendustöödeks eraldati 10 608 eurot. Selle eest toimub seina restaureerimine ja lubikrohviga krohvimine. 

Suuremõisa mõisa juustukoja maantee äärse piirdemüüri restaureerimine ning juustukoja sisemüüri harja katmine sai 1296 eurot. 

Lisaks ehitistele eraldati kunstimälestiste restaureerimiseks üle 25 000 euro ning ajaloo- ja arheoloogiamälestistel vajalike hooldustööde tegemiseks üle 15 000 euro. 

Kunsti- ja tehnikamälestistest toetatakse Markuse kuju konserveerimist Pühalepa kiriku kantslis 729 euroga. Kärdla kiriku kantsli restaureerimistöid toetatakse 4500 euroga. 

Ajaloo- ja arheoloogiamälestistest saab toetuse neli objekti: 

Valipe kindlustatud elamu varemete hooldustöid ehk puude raiet toetatakse 417 euroga.  

Mänspäe kabeliaia hooldustöid ehk puude raiet toetatakse 1690 euroga. 

Emmaste kalmistu hauatähiste restaureerimine, millega korrastatakse neli kiviristi, sai 1000 eurot. 

Kuri kalmistu hauatähiste restaureerimine sai toetust 1490 eurot ja selle kaudu saab korda kümme kiviristi ning viis malmristi. 

Kokku toetab muinsuskaitseamet tänavu 119 mälestise restaureerimist.

restaureerimistoetus