« Tagasi

Pühalepa ja Emmaste õpilasmalevad alustasid

Täna alustasid õpilasmalevad Pühalepas viie ja Emmastes seitsme noorega.  

Pühalepa noored alustasid malevat Hellamaal puude ladumisega. Emmaste malevlased tegutsevad osavalla spordiobjektidel. Malev kestab reedeni. 

10.- 14. augustil aset leidvas õpilasmalevas osalevad 13.-17. aastased aktiivsed noored. Malevarühmad töötavad neli tundi päevas. Peale tööpäeva on malevarühmade aeg sisustatud põnevate ühistegevustega. Lisaks on kavas ka kõigi Hiiumaa malevate noorte kokkutulek. 

Kärdla ja Kõrgessaare õpilasmalev toimus juuni lõpus.