« Tagasi

Puudega inimeste eluruumide kohandamine: taotlemine algab!

Jälle saab taotleda toetust puudega inimeste eluruumide kohandamiseks: taotlemine avaneb 10. veebruaril ning kestab kuni 9. märtsini.   

Eluruumi kohandamist võib taotleda Hiiumaa inimene Hiiumaal asuva eluruumi kohandamiseks, kui tal on kehtiv puude raskusaste. Sobivad kulud on eluruumi kohandamiseks vajaliku materjali ja ehitustöö kulu. 

Hiiumaale on eluruumide kohandamist planeeritud kuni kolmele puudega elanikule. 

Taotlus koos vajalike lisadokumentidega saata digitaalselt allkirjastatuna kairi.priit@hiiumaa.ee või posti teel aadressil Keskväljak 5a, Kärdla, Hiiumaa. Lisainfo saamiseks pöörduge oma osavalla sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtule. 

Toetust saab taotleda, sest Hiiumaa vallavalitsus osaleb Euroopa sotsiaalfondi meetmes "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". 

  

Taotluse kohustuslikud andmed: 

  • Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed; 
  • Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus; 
  • Kohandatava eluruumi andmed: aadress ja kasutamise alus: leping, omand, kaasomand;
  • Eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu nõusolek kohandamise tegemise kohta;
  • Eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;
  • Kohandamise liik: platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC- ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu. 

Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:  

  • kohandatav eluruum on tema rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning asub Hiiumaa valla haldusterritooriumil;  
  • eluruum on aastaringselt tema elukoht;
  • lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalikud taotluse menetlemiseks;
  • on esitanud tõesed andmed. 

Koos taotlusega esitatakse: 

1) koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist; 
2) koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist; 
3) koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri); 
4) eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume; 

5) kaks võrdlevat hinnapakkumust vajalike kohandustööde maksumuse kohta.

Täiendavat infot eluruumi kohandamise taotlemise kohta saab küsida ka Hiiumaa vallavalitsuse sotsiaalosakonnast telefonidel 463 6095, 5886 6308 või e-kirjaga kairi.priit@hiiumaa.ee

Lae alla vajalikud dokumendid siit: