« Tagasi

Spordikool muutub hallatavaks asutuseks

Hiiumaa vallavolikogu otsustas detsembri istungil ümber korraldada Hiiumaa spordikooli tegevuse. Sellega seoses lõpetatakse sihtasutuse Hiiumaa Spordikool tegevus 31. augustil 2020 ning asutatakse uus munitsipaalhuvikool Hiiumaa Spordikool, mis hakkab tegutsema 1. septembril 2020.  

Seoses ümberkorraldusega muutub kooli juriidiline vorm, kuid spordikooli õppetöö ehk sisuline tegevus jätkub tänasel moel. Kooli majandamisega seotud õigused ja kohustused, ka kooliga seotud lepingud, sh töölepingud lähevad üle munitsipaalhuvikoolile Hiiumaa Spordikool. 

"Vormiline muudatus oli mõistlik, kuna edaspidi koordineeritakse valla huvikoole ühtsetel alustel," ütles Hiiumaa spordikooli nõukogu esimees Hergo Tasuja. Täna on Hiiumaal kaks munitsipaalhuvikooli: Rudolf Tobiase nimeline Kärdla muusikakool ning Käina Huvi- ja Kultuurikeskus. 

Edaspidi saab Hiiumaa Spordikool keskenduda peamisele ehk õppetööle, kuna spordirajatiste hooldamisega hakkab tegelema teine asutus. Hiiumaa vallavolikogu otsustas oktoobri istungil asutada hallatava asutuse Hiiumaa Sport, mis hakkab valla sporditaristut haldama.