« Tagasi

Terviseedenduse tunnustus: MTÜ Rõõmu Allikas

Sotsiaalministeerium tunnustas täna Kadrioru kunstimuuseumis 2019. aasta tegusamaid tervisedendajaid igast Eesti maakonnast. 🌷 Hiiumaalt pälvis tunnustuse MTÜ Rõõmu Allikas, Hiiumaa Lastevanemate Kooli eestvedaja.

Liisa Otsak ja Svetlana Reinmets on MTÜ Rõõmu Allikas asutajad ja eestvedajad. Ühingu eesmärk on aidata kaasa laste ja noorte heaolu tagamisele ning tegevuste sihtgrupid lapsed ja noored ning laste ja noortega seotud inimesed: vanemad, õpetajad, noorsootöötajad, tugispetsialistid jne. 🌞

Varasemalt on Rõõmu Allikas keskendunud peamiselt projektijuhtimise ja nõustamisteenuse pakkumisele ning töötubade, vestlusringide ja koolituste korraldamisele. Viimase aja suurim algatus on aga @Hiiumaa Lastevanemate Kool, mille esimene hooaeg käivitus käesoleva õppeaasta alguses Kärdla Põhikooli juures. Uuel õppeaastal on Hiiumaa Lastevanemate Kooli loeng-vestlusõhtute sarjaga plaanis laieneda kõigisse üldhariduskoolidesse üle Hiiumaa. Hiiumaa Lastevanemate Kooli arendamisega on Rõõmu Allikas võtnud enda südameasjaks positiivse vanemluse toetamise ning perede ja haridusasutuste vahelise koostöö edendamise. 🥰

Kohalikud omavalitsused said esitada tunnustamiseks nii üksikisikuid kui ka organisatsioone, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevase töö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult.