« Tagasi

Volikogu istung toimub täna Kärdlas

Hiiumaa vallavolikogu istung toimub täna, 15. oktoobril kell 15 vallamajas Kärdlas. Vaata istungi ülekannet.

Päevakorras:

1. Vallavalitsuse info
Ettekandja: vallavanema asendaja Hergo Tasuja

2. Vallavalitsuse liikme töötasu määramine
Ettekandja: vallasekretär Annika Grauberg

3. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja: Kärdla Osavalla Valitsuse ehitusspetsialist Triin Masing

4. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Kärdla Osavalla Valitsuse ehitusspetsialist Triin Masing

5. Luukase kinnistu 1. maatüki detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Käina Osavalla Valitsuse maaspetsialist Merilin Kaevandes

6. Eesti Vabariigi omandis oleva Sadama tn 35 kinnistu võõrandamise müügihinna tasumine
Ettekandja: Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann

7. Munitsipaalasutuse Emko põhimäärus
Ettekandja: vallavanema asendaja Hergo Tasuja

8. Hiiumaa Vallavolikogu 12.09.2019 määruse nr 68 "Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord" muutmine
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna kultuurispetsialist Anu Tammearu

9. Hiiumaa Vallavolikogu 31.10.2018 määruse nr 39 „Hiiumaa valla arengukava 2035+" muutmine
Ettekandjad: Hiiumaa Vallavalitsuse arenguosakonna juhataja Monika Pihlak, rahandusosakonna juhataja Karin Gross

10. Hiiumaa energia- ja kliimakava 2030 kinnitamine
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse arenguosakonna juhataja Monika Pihlak

11. Seisukoha võtmine Hiiumaa Vallavalitsuse pöördumise osas Eesti Vabariigi Valitsuse poole
Ettekandjad: vallavanema asendaja Hergo Tasuja ja Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid.

12. Muud küsimused

Volikogu istungi eelnõud ja materjalid

Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud. Kõik vallakodanikud on oodatud osalema Hiiumaa valla Youtube´i kanali vahendusel, kus on võimalik vaadata ka eelmiste istungite salvestusi.