« Tagasi

Volikogu toetab tervisekeskuse rajamist

Hiiumaa haigla esitas septembri alguses vallale taotluse toetada perearste koondava tervisekeskuse rajamist 253 000 euroga ning volikogu otsustas tänasel istungil toetada haigla taotlust. 

Hiiumaa haigla on juba 2015. aastast tegutsenud esmatasandi tervisekeskuse rajamise nimel, kuigi haigla seadusest tulenev ülesanne on osutada vaid eriarstiabi. Hiiumaa haigla nõukogu esimees Meelis Roosimägi märkis vallavolikogu istungil teemat tutvustades lisaks, et eriarstiabi saab tegutseda ainult heas koostöös üldarstiabiga ning samuti on kogukonnale oluline kiirabi – on hea, kui need kolm asuvad lähestikku. 

Projekti kohaselt liituvad Hiiumaa tervisekeskusega neli perearsti: kolm Kärdlast ja üks Käinast.  

Tervisekeskuse projekti abikõlbulikuks maksumuseks on 1 012 000 eurot. Sellest 759 000 eurotoetusena ja 253 000 haigla omafinantseeringuna.  

Meelis Roosimägi lisas, et haigla peab eelkõige tegelema oma põhikirjalise tegevusega ehk eriarstiabi valdkonnas ning hädavajalikke ümberehitusi tuleb teha haiglas ka selle tagamiseks.  

Regionaalhaigla infrastruktuuriteenistuse kaasabil koostatud haigla renoveerimisprojekt läheb maksma üle kahe miljoni euro, millele lisandub tervisekeskuse miljoniline investeering. Regionaalhaigla tegi lisaks algsele 600 000eurosele sissemaksele haigla sihtkapitali hiljuti otsuse suurendada sihtkapitali veel 200 000 euro võrra. Täiendavalt peab Hiiumaa haigla renoveerimiseks ja tervisekeskuse rajamiseks võtma pikaajalist laenu, mille osas on olemas eelkokkulepe Regionaalhaiglaga. Kõiki Hiiumaa haigla rahastusvõimalusi kokku võttes jääb haiglal renoveerimisest ja tervisekeskuse rajamisest puudu 583 961 eurot. Suurem laen võtaks haiglalt täielikult võimekuse soetada edaspidi meditsiiniseadmeid ja teha muid vajalikke arendusi.  

Haigla taotluses seisab, et valla tugi tervisekeskuse projekti omafinantseeringul annaks haiglale olulist tuge pöördumaks haigekassa ja sotsiaalministeeriumi poole, et leida ülejäänud 331 000 eurot.

Tervisekeskuse vajadus on kirjas ka valla arengukava rahvatervise peatükis, kus on toodud maakondlikult olulise investeeringuna Hiiumaa haigla ruumprogrammi ümberkorraldamine ning tervisekeskuse rajamine. Samuti on seatud eesmärgid, et aastaks 2022 on Hiiumaa eri piirkondades kättesaadav esmatasandi arstiabi, sh tegevust on alustanud tervisekeskus.