« Tagasi

Volikogu võttis lisaeelarve vastu

Volikogu võttis täna teisel lugemisel vastu selle aasta esimese lisaeelarve.  

Lisaeelarves on arvestatud tulumaksu võimaliku alalaekumisega, lisatud sihtotstarbelised laekumised ja täiendav toetusfond. Võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega on lisaeelarves tulumaksu vähendatud seitse protsenti ehk 673 814 euro võrra. 

Korrigeeritud on kulusid ja arvestatud ümberpaigutustega planeeritud kuludes, lähtudes eelarve seitsme kuu täitmise andmetest ja esitatud ettepanekutest.  

Lisaeelarvega on lisatud vahendid sotsiaalkeskuse uue ravikodu teenuse pakkumiseks, samuti vahendid uue hallatava asutuse Hiiumaa Sport ning munitsipaalkooli Hiiumaa Spordikool tegevusteks. 

Eesti valitsus on eraldanud toetusfondi lisavahendeid kokku 893 395 eurot, millest tulubaasi stabiliseerimise toetus 450 785 eurot ning kohalike teede toetuseks 442 610 eurot. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi käskkirjaga on eraldatud kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus summas 98 200 eurot. 

Seoses eriolukorra väljakuulutamisega andis Hiiumaa vallavalitsus välja korralduse Hiiumaa valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste tegutsemise ajutise piiramise kohta. Seega on kõigis osavaldades vähendatud kaupade ja teenuste müügitulu: lasteaia kohatasu, kultuurikeskuste tegevustulud, huvikooli tasud, Käina spordikeskuse tulud. 

Osavallad on püüdlikult leidnud kokkuhoiukohti: vähendatud on niitmisi, teede soolatamisi. Kokku on hoitud ruumide kuludelt, kütte, elektri, pisiremontide ja puhastusteenuse arvelt, lähetus- ja koolituskuludelt, inventari ostudelt, ürituste kuludelt ja muudelt majanduskuludelt. 

Investeerimistegevuse eelarves on  täpsustatud investeeringuobjektide maksumusi ning korrastatud kulude ja investeeringute vahelisi ümberpaigutusi. Lisatud on ka investeeringutoetus 1 200 000 eurot Hiiumaa spordikeskusele.