« Tagasi

Hiiumaa nädala eelinfo: 17.–23. juuni

Hiiumaa vald kogub vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo. Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt: hiiumaa.events ja www.hiiumaa.ee

Vaata ka: 
Hiiumaa valla haridus- ja noorsootöö kalender 
Hiiumaa valla kultuuri- ja spordisündmuste kalender


Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused

E, 17. juuni 
Kl 9 Kärdla maja infokoosolek  
Kl 9 Emmaste osavalla infokoosolek 
Kl 9 Pühalepa osavalla infokoosolek 
Kl 10 koguneb hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjon 
Kl 11 osalevad avalike suhete spetsialist Liina Siniveer ja IT-spetsialist Kerly Klee kohaliku omavalitsuse teenusportaali seminaril Tallinnas 
Kl 15 Emmaste ja Käina osavalla sotsiaalkomisjoni koosolek Emmastes

T, 18. juuni 
Kl 9 maa- ja ehitusspetsialistide kokkusaamine Kärdlas 
Kl 10 osalevad sotsiaalvaldkonna ametnikud koos töötukassa esindajatega MTÜ K.A.H.H. Grupp koosolekul teemal „Õpioskuste ja eneseteadlikkuse kasvu kaudu uute algusteni" Kärdlas vallamajas 
Kl 11 jätkub sotsiaalvaldkonna ametnike ja töötukassa esindajate ühine koosolek 
Kl 11 osavaldade liikluskomisjoni koosolek Kärdla vallamajas 
Kl 18 osalevad vallavanem Reili Rand ja Pühalepa osavalla vanem Liili Eller Palade põhikooli lõpuaktusel

K, 19. juuni 
Kl 9 vallavalitsuse ja juhtkonna kohtumine Pühalepa osavalla hallatavate asutuste juhtide ja osavalla ametnikega Palade loodushariduskeskuse kivimite majas 
Kl 10 rahandusministeerium tutvustab Eesti merealade planeeringut 
Kl 10 vallavalitsuse istung Paladel 
KL 11 rahandusministeeriumi esindus tutvub Hiiumaa valla arengutega, tutvustavad arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ja arhitekt Kaire Nõmm 
Kl 15 osaleb vallavanem Reili Rand Lauka põhikooli lõpuaktusel 
Kl 17 osalevad vallavanem Reili Rand ja Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja Emmaste põhikooli lõpuaktusel 
Kl 17 osalevad vallavanem Reili Rand ja Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann Kärdla põhikooli lõpuaktusel

N, 20. juuni 
Kl 9 külastavad vallavalitsuse ja arenduskeskuse esindajad ettevõtteid B-Plast AS, Dagöplast AS ja AS M&P Nurst 
Kl 9 Kärdla, Kõrgessaare ja Pühalepa osavalla sotsiaalkomisjon Kärdlas 
Kl 15 võõrustavad avalike suhete spetsialist Liina Siniveer ja vallavanema abi Mirjam Savioja Keila Lehe kollektiivi 
Kl 17 osaleb vallavanem Reili Rand Hiiumaa gümnaasiumi lõpuaktusel 
Emmaste osavalla sotsiaaltööspetsialist Liia Rull elektriautoga Kuressaares teeninduses

R, 21. juuni 
Kl 14 osaleb Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann Dago jahtklubi tuleviku arutelul

L, 22. juuni 
Kl 20.19 osaleb Pühalepa osavalla vanem Liili Eller Sarve jaanitulel

P, 23. juuni 
Kl 19 Võidutule vastuvõtmine Kärdla sadamas, oodatud on kõik huvilised!

Töölt eemal: 
Nädala on töölt eemal Pühalepa maaspetsialist Mai Julge ja Kärdla haldusjuht Toomas Vannas.
Samuti nädala on eemal sotsiaaltööspetsialist Urme Soonvald, asendab sotsiaaltööspetsialist Kairi Priit. 
Nädala on eemal ka Kärdla sotsiaaltööspetsialist Pille Alevi, asendab Kõrgessaare sotsiaaltööspetsialist Pille Näksi. 
Lastekaitsespetsialist Carol Kirss on eemal samuti nädala ja teda asendab lastekaitsespetsialist Mari-Liis Leivalt. 
Käina sotsiaaltööspetsialist Heli Tuisk on eemal 18.21. juunil, asendab Emmaste sotsiaaltööspetsialist Liia Rull 

 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused 

E, 17. juuni 
Kl 10.30 Hiiumaa arenduskeskuse töökoosolek 
Kl 16.45 osaleb Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekul 
Hiiumaa spordikooli direktor Kristi Linkov osaleb jalgpallilaagri avamisel Kärdla staadionil

K, 19. juuni 
Hiiumaa spordikooli direktor Kristi Linkov osaleb Kärdla põhikooli lõpuaktusel

N, 20. juuni 
Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg osaleb maakondlike arenduskeskuste juhatajate nõupidamisel Tallinnas 
Kl 9 külastavad vallavalitsuse ja Hiiumaa arenduskeskuse esindajad ettevõtteid B-Plast AS, Dagöplast AS ja AS M&P Nurst 
Hiiumaa spordikooli direktor Kristi Linkov osaleb jahtklubi Dago tuleviku arutelul ja Hiiumaa gümnaasiumi lõpuaktusel 

R, 21. juuni 
Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg osaleb Haapsalus MTÜ Lääne-Eesti Turism nõukogu koosolekul 
Hiiumaa spordikooli direktor Kristi Linkov osaleb spordivaldkonna ümarlaual vallavalitsuses

Töölt eemal

Nädala on eemal Hiiumaa arenduskeskuse noorte ettevõtluskonsultant Henri Reeder. 
18. juunist 31. juulini on eemal Käina lasteaia direktor Aire Nurk.