« Tagasi

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse projektijuht-riigihangete spetsialisti

Teenistusülesanded:

 • rahastamisvõimaluste ja koostööpartnerite otsimine;
 • valla arenguks regionaalsete ja rahvusvaheliste projekte koostamine ja koordineerimine;
 • rahastatud projektide elluviimises osalemine ning aruandluse teostamine;
 • projektide elluviimiseks hangete läbiviimine, hankelepingute sõlmimine ja täitmise korraldamine;
 • riigihangete läbiviimist reguleerivate kordade koostamine ja menetlusreeglite ajakohastamine vastavalt seadustele;
 • struktuuriüksuste juhtidelt saadud sisendi põhjal valla hankeplaani koostamine ja esitamine vallavalitsusele;
 • hankeplaani aruandluse koostamine vastavalt vajadusele;
 • vallavalitsuse ametnike, töötajate, valla asutuste ja valla osalusega ettevõtete nõustamine projektide koostamisel ja hangete läbiviimisel;

 

Tööpiirkond on Hiiumaa vald.

 

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus või keskeriharidus;
 • üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning  töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • head teadmised riiklike ja EL struktuurifondide vahendite kasutamise võimalustest ning oskused koostada ja koordineerida regionaalseid ning rahvusvahelisi projekte;
 • teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus;
 • arvuti kasutamise oskus (ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamine);
 • väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, algatus-, otsustus-, analüüsi- ja koostöövõime;
 • B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks.

 

Kasuks tuleb töökogemus ametikoha valdkonnas või avalikus sektoris, eelarve koostamise kogemus, teadmised ja kogemused projektijuhtimise valdkonnas.

 

Omalt pool pakume:

 • huvitavat, vastutusrikast tööd;
 • võimalust panustada valla arengusse;
 • kaasaegseid töötingimusi;
 • toetavat meeskonda.

 

Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Hiiumaa Vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee hiljemalt 22. jaanuariks 2018. a.

Täiendav info: reili@hiiuvald.ee