« Tagasi

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse ühistranspordi- ja teede spetsialisti

Teenistusülesanded:

 • Hiiumaa ühistranspordivõrgu ja selle arendamise korraldamine;
 • erinevate ühistranspordiliikide sõiduplaanide maksimaalse koostoime tagamine nii maakonnas kui ka naabermaakondadega, samuti Tallinnaga;
 • maanteetranspordi avaliku teenindamise lepingute ettevalmistamine ja järelevalve teostamine;
 • piletikontrollisüsteemi kujundamine ja avaliku teenindamise lepingu järelevalve teostamine maakonnaliinidel;
 • bussipeatuste ja maakonnaliinide sõidugraafikute sisestamine ja muutmine;
 • ühistranspordi sõiduplaanide ning operatiivse info ülespanek Hiiumaa valla kodulehele ja portaali www.hiiumaa.ee;
 • maakonnaliinide bussipeatuste tehnilise varustuse (s.h kehtivate sõiduplaanide olemasolu) ja korrasoleku kontrollimine;
 • teehoiu ja teedevõrgu arengukavade koostamine ja täitmine;
 • teede olukorraandmete kaardistamine ja statistiliste ülevaadete esitamine.

 

Tööpiirkond on Hiiumaa vald.

 

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus või keskeriharidus;
 • üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning  töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus;
 • arvuti kasutamise oskus (ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamine);
 • väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, algatus-, otsustus-, analüüsi- ja koostöövõime;
 • B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks.

 

Kasuks tuleb töökogemus ametikoha valdkonnas.

 

Omalt pool pakume:

 • huvitavat, vastutusrikast tööd;
 • võimalust panustada valla arengusse;
 • kaasaegseid töötingimusi;
 • toetavat meeskonda.

 

Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Hiiumaa Vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee hiljemalt 22. jaanuariks 2018. a.


Täiendav info: reili@hiiuvald.ee