« Tagasi

Hommikukohvil käis üle 30 ettevõtja

Teisipäeva hommikul Rannapaargus toimunud ettevõtjate hommikukohvile oli kogunenud üle 30 inimese saare eri piirkondadest, et kuulda valla käivitamisest ja eelarve prioriteetidest ning anda oma sisendit vallale.

Vallavanem Reili Rand rääkis alustuseks valla käivitamise rõõmudest ja väljakutsetest. Ta selgitas, nii selle aasta kui neljaastase perioodi märksõna valla kontekstis on ühtlustamine: nii toetuste kui teenuste osas. Valla selge eesmärk on hoida head finantsdistspliini ning ühinemislepingus kokku lepitud valitsemiskulude tõus viis protsenti on suunatud valla teenistujate palkade ühtlustamiseks ülesaareliselt. Vallavanem rääkis ka tulevatest investeeringutest, mis tuginevad endiste valdade prioriteetidele ja arengukavadele ning mille suur rõhk on avalike hoonete parendamisel. 

Rand tõdes, et ettevõtjate kohtumised on hea võimalus saada vallavanemale tööülesandeid ning küsis, millised on ettevõtjate ootused vallale. Ettevõtjad tõstatasid esmajärjekorras lennu- ja parvlaevaühenduste küsimuse ning ärgitasid vallal võtma jõulist positsiooni oma huvide eest seismisel. Keskväljaku piirkonnaga seotud küsimuste täpsemaks arutamiseks kutsus vallavanem kõiki 21. veebruaril kell 17 Kärdlas vallamajas toimuvale avalikule koosolekule, kus projektide eestvedajad tutvustavad mõlemat EASilt toetuse saanud suurprojekti: Kärdla keskväljaku ümberehitamine ja Käina Tuuletorni elamuskeskuse rajamine.

Pikem kokkuvõte ettevõtjate hommikukohvil tõstatatud teemadest järgmises Hiiumaa Teatajas.

 

Ettevõtjate hommikukohvil osalejad

 

Ettevõtjate hommikukohvil osalejad

 

Ettevõtjate hommikukohvil osalejad

 

Ettevõtjate hommikukohvil osalejad