« Tagasi

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus andis 272 000 euro eest lastele lisategevusi

Riik on toetanud alates 2017. aasta lõpust huvihariduse ja huvitegevuse valdkonda lisarahaga: Hiiumaa on lisaks saanud 272 000 eurot.  

Hiiumaa valla kultuurispetsialist Anu Tammearu rääkis, et eelkõige viidi toetusega Hiiumaal tegevusi keskusest kaugemale. Suurenenud on noorte võimalused huviringides osaleda, sest juurde tekkis ja võimalusi arendati mitmes valdkonnas nagu lennumudelismi ring, purjetamise trenn ja teadusklubi. 

Esimesel toetusperioodil – 2017. aasta teisest poolest 2018. aasta lõpuni – suunati maakonnas tähelepanu 7–19 aastate noorte toetusfondi loomisele. Fondi eesmärk on toetada noori, kes on pärit lasterikastest või majanduslike raskustega peredest. "Peresid aitame isikliku vajaliku varustuse/inventari soetamisel, huviringide eest tasumisel või transporditoetusega, mis hajaasustuses on väga oluline," ütles Tammearu.   

Toetusega on panustatud noorte liikumisharrastusse. Pea kaheaastase perioodiga on suure tõuke saanud juba mõnda aega kidunud merespordivaldkond, mis sellest suvest on levinud juba üle saare kolme eri tegevuskohta. 

Hiiumaal suurenesid kõige rohkem võimalused tegeleda muusika, kunsti ja käeliste tegevustega. Mitmeid uusi tegevusi loodi spordis. Tähelepanu pöörati ka loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna tegevuste arendamisele, mille tulemusel toetati laste robootika huviringe ning mudeliklubi sai tuge tegevuse arendamisel ja laiendamisel kaugematesse piirkondadesse. Ka erivajadustega noortele loodi juurde mitmeid uusi huvitegevusi, näiteks hipoteraapia ja saviteraapia.  

Huvihariduse toetuse kasutamise perioodil kasvas noorte osalus huvitegevuses ja tõusis noorte arv, kes osalesid rohkem kui ühes huviringis.   

Laste teadusklubi toob kokku kogu saare noored  

Palade loodushariduskeskuses sai toetuse abil tõuke loodus- ja täppisteaduste valdkonna huviring "Laste Teadusklubi", kus looduskeskuse laboris tehakse lihtsamaid keemia ja füüsika katseid. Teadusklubi eestvedaja Karin Poola selgitas, et klubi eesmärgiks on tutvustada kuni 11aastastele noortele loodusteadusi huvitavate, arendavate, mitmekesiste ja samas ka lõbusate tegevuse kaudu. "Huviringi töös rakendame uurimuslikku õpet, mis suunab lapsi küsimusi püstitama, katsetama, analüüsima ja järeldusi tegema," kirjeldas Poola. 

Tegevused korraldatakse selliselt, et teadusklubisse jõuaksid nii lapsevanemad kui noored saare erinevatest piirkondadest.  

„Loodus- ja täppisteaduste valdkonna areng on saarel aeglane, kuna puudu on juhendajatest. Saareülene teadusklubi on kindlasti võimalikuks hüppelauaks selle valdkonna arengus," lisas Tammearu.  

Lisainfot huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kohta leiab: https://noortehuviheaks.entk.ee/