« Tagasi

Vigri lasteaia juhatajana jätkab Sirje Garamaga

Kõrgessaares asuva Vigri lasteaia juhatajaks valiti kahe kandidaadi seast Sirje Garamaga, kes on 30 aastat Vigri lasteaeda juhtinud ja kokku 40 aastat lasteaias töötanud.
Vald korraldas konkursi Vigri lasteaia juhataja leidmiseks, sest pärast neljaaastast Hiiu Valla Lasteaia tegevuskohana toimimist sai Kõrgessaare lasteaiast aprilli volikogu otsusega taas iseseisev valla hallatav asutus, mis hakkab iseseisvalt toimima septembrist. Septembrist alustab iseseisvana uuesti ka Kärdla lasteaed.

Muudatuse tingis asjaolu, et lasteaia personali ja hoolekogu liikmete arvates ei saavutanud Kõrgessaare ja Kärdla lasteaedade liitmine 2015. aastal kavandatud eesmärki ressursside paremaks kasutamiseks ja teenuse kvaliteedi tõusuks.

Sirje Garamaga