Hiiumaa nädala eelinfo: 1.–7. juuli

Hiiumaa vald kogub vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo. Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt: hiiumaa.events ja www.hiiumaa.ee 

 
Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused   

 

N, 4. juuli 
Kl 13 osaleb arenguosakonna juhataja Monika Pihlak Tallinnas RKAS riigimaja teemalisel töökoosolekul 
Kl 15 Pühalepa osavallakogu koosolek Pühalepa vallamajas 

 

L, 6. juuli 
Vallavanem Reili Rand, Pühalepa osavalla vanem Liili Eller, Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid ja Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann osalevad laulu- ja tantsupeo rongkäigus 
 

Töölt eemal 
3. juulini on töölt eemal Pühalepa osavalla vanem Liili Eller, asendab sekretär Katrin Paat 
4. juulini on eemal vallavanem Reili Rand 
5. juulini on eemal ühistranspordispetsialist Piret Sedrik, Emmaste sotsiaaltöö spetsialist Liia Rull ja Käina sotsiaaltöö spetsialist Heli Tuisk  
5. juulini on eemal Emmaste osavalla sekretär Heli Üksik, asendab Hergo Tasuja. Emmaste osavalla kassa on suletud ja perekonnaseisutoiminguid kohapeal ei tehta. 
11. juulini on eemal Käina maaspetsialist Anita Ainelo 
14. juulini on eemal Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid, keda asendab ehitusspetsialist Triin Masing, samuti haridusspetsialist Ivi Remmelgkeskkonnaspetsialist Raina Smill ja Pühalepa ehitusspetsialist Reet Nisumaa 
18. juulini on eemal Emmaste koduhooldusspetsialist Aimi Jaarma, asendab Vaike Viesemann 
19. juulini on eemal arenguspetsialist Aivi Telvik, kultuuritööspetsialist Anu Tammearu, projektijuht- hankespetsialist Kersti Simmer, avalike suhete spetsialist Liina SiniveerSamuti IT-spetsialist Märt Saar, keda asendab IT-spetsialist Kerly Klee. 

26. juulini on eemal vallasekretär Helen Härmson, asendab jurist Kairi Arunurm.  

31. juulini on eemal vallasekretäri abi Helika Villmäe, vallavalitsuse tegevusega seotud toimingutes asendab jurist Kairi Arunurm. 

 

 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused  

 

Kärdla põhikool on juulis suletud 

 

Töölt eemal 
Nädala on eemal Hiiumaa spordikooli direktor Kristi Linkov, Kärdla põhikooli direktor Margit Kagadze ja EMKO juhataja Joosep Niit 
12. juulini on eemal Hiiumaa arenduskeskuse turismi- ja turundusspetsialist Anne-Ly Torstensson16. juulini raamatupidaja Silva Jõemaa21. juulini noorte ettevõtluskonsultant Henri Reeder23. juulini MTÜde konsultant/programmide koordinaator Kaja Sõrmus 
26. juulini on eemal Hiiu valla raamatukogu direktor Annely Veevo 
31. juulini on eemal Käina lasteaia direktor Aire Nurk ja Emmaste lasteaia direktor Liina Lepamaa 
18. augustini on eemal Emmaste põhikooli direktor Merje Kikas