« Tagasi

Alustab taas vanemlusprogramm Imelised aastad

Taas on Hiiumaal võimalik osaleda vanemlussprogrammis „Imelised aastad."

Tõenduspõhist programmi „Imelised aastad" (ingl k The Incredible Years) on rakendatud ligikaudu 30 riigis. Tegemist on rahvusvahelise koolituste süsteemiga, mis on aidanud vähendada laste käitumisprobleeme paljudes riikides ning mille tulemuslikkus on tõestatud.

Vanemlusprogrammi eesmärk on aidata lapsevanematel arendada tõhusaid strateegiaid, et ennetada ja tulla toime laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Tänu õpitule oskavad vanemad vältida stressi tekitavaid olukordi, leida tuge ja saada hakkama raskustega laste kasvatamisel.

Uuringutest on selgunud, et tänu programmile suureneb lastel probleemide lahendamise oskus, paranevad suhted eakaaslastega, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus, kasvab õpiedukus. Pikas perspektiivis väheneb agressiivne ja antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

Hiiumaa grupid alustavad 21. ja 22. augustil.

Registreerumiseks palume ühendust võtta Hiiumaa valla lastekaitsespetsialistidega: Carol Kirss – carol.kirss@hiiumaa, 5395 9537 või Mari-Liis Leivalt – mari-liis.leivalt@hiiumaa.ee, 5308 1343.