« Tagasi

Kärdla ja Kõrgessaare asutused on taasiseseisvumas

Vallavalitsus esitas volikogule hulga eelnõusid allasutuste põhimääruste muutmiseks ja kui volikogu need vastu võtab, hakkavad jälle eraldi toimima Kärdla kultuurikeskus ja Kõrgessaare vaba aja keskus ning Kärdla linnaraamatukogu ja Kõrgessaare raamatukogu. 

Miks nii? Hiiumaa vald on arengukavaga võtnud eesmärgiks tõhusalt toimiva ja optimaalse struktuuriga omavalitsuse. Sellest eesmärgist tulenevalt analüüsis haridus- ja kultuuriosakond, kas kultuurikeskused, noortekeskused ja raamatukogud toimivad Hiiumaa eri piirkondades parimal võimalikul moel. Siht on luua selge ja ühetaoline süsteem, mis samas arvestaks piirkondade eripärade ja vajadustega.  

Arutelud asutuste ümberkorraldamise küsimuses toimusid pea poole aasta jooksul kultuuri- ja vaba aja keskustes, raamatukogudes ja noortekeskustes, juhtide vahel, nõukogudes ja hoolekogudes, samuti noortevolikogus ja osavallakogudes. Võimalikud variandid aruteludes olid: jätkata senisel moel, valida valdkondlik või piirkondlik juhtimine. Osavaldade loogikast lähtuvalt on nüüdseks selge vallavalitsuse ettepanek volikogule: tugevdada asutuste piirkondlikku toimimist ja teha muudatused vastavalt. 

Hiiu valla kultuuri ja vaba aja keskus on soovinud ühendasutuse tegevuse lõpetamist ja jätkamist piirkondlike asutustena. Vallavalitsuse ettepanek volikogule on lahutada asutus Kärdla kultuurikeskuseks ja Kõrgessaare vaba aja keskuseks. 

Raamatukogude osas näeb vallavalitsus tulevikku samuti piirkondliku juhtimismudelina ning ettepanek on Hiiu valla raamatukogu jagada kaheks asutuseks: Kärdla linnaraamatukogu ja Kõrgessaare raamatukogu, millel on ka Lauka haruraamatukogu ja Kõpu teeninduspunkt. 

Hiiumaa noorsootöö keskuse ümber kujundamise peamine argument on, et kõik Hiiumaa noorsootöötajad ei tunne, et saavad osa maakondlikust toest. Lisaks tekitab segadust Hiiumaa noorsootöö keskuse nimi. Vallavalitsuse ettepanek on nimetada asutus Kärdla noortekeskuseks, millel on tegevuskoht ka Kõrgessaares. Lisaks plaanib vallavalitsus teha novembrikuu volikogu istungiks ettepaneku muuta vallavalitsuse struktuuri ja tuua noorsootöö koordinaator koos kõigi maakonnaüleste ülesannetega haridus- ja kultuuriosakonna koosseisu. Ettepaneku selleks on teinud Hiiumaa noorsootöötajad. Sarnaselt korraldavad valdkonna arengut ja koostööd juba haridusspetsialist, kultuurispetsialist ja spordispetsialist. 

Volikogu jätkab oktoobris teisel lugemisel uue spordirajatisi haldava ja tervist edendava asutuse loomist. Uus asutus hakkab ehitama Hiiumaa spordikeskust ja samuti haldama teisi spordirajatisi: Paluküla spordikeskust ja seni spordikooli hallata olevaid rajatisi.  

Ümberkorraldustega ei lähe kulud valla jaoks suuremaks.