« Tagasi

Kogukondliku turvalisuse uus toetusvoor on avatud 14. augustini

Toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt. Selles ühiskonnas on igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ning kuritegevusele.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Toetatakse taotlusi, mis:
🔹 edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
🔹 suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
🔹 aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.
Taotlejaks võivad olla:
🔹 Eesti vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks või asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus
🔹 vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.

Taotluse esitamise tähtaeg on 14. august 2019 kell 16.30. Toetusvooru abikõlblikkuse periood on 1. august 2019 kuni 1. september 2020.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile valitsus@hiiumaa.ee, märksõna: TUR19 täiendav toetusvoor.

Lisainfo: Kaja Sõrmus, kaja.sormus@hiiumaa.ee, 5345 9558
Vajalikud dokumendid: https://vald.hiiumaa.ee/turvaline-kogukond