« Tagasi

Kõrgessaare osavalla valitsus võtab tööle Kõrgessaare vaba aja keskuse juhataja

Kõrgessaare vaba aja keskuse juhataja tegutseb vastavalt asutuse põhimäärusele ja vastutab asutuse igapäevase töö korraldamise eest. Juhataja korraldab keskuse eelarve koostamist, arengusuundade väljatöötamist ja rakendamist ning asjaajamist.

Juhataja peamised ülesanded on:
🎤 asutuse töö korraldamine ja arengu juhtimine, töökeskkonna kujundamine, personali ja ressursside juhtimine;
🎤 harrastuskollektiividele loominguliseks tegevuseks ning kultuuri, spordi- ja meelelahutusürituste korraldamiseks tingimuste loomine;
🎤 Kõrgessaare osavalla jaoks oluliste kultuurisündmuste, tähtpäevade tähistamise kavandamine, vallas toimuvate suursündmuste korraldamisprotsessis osalemine ning valdkonna teavitus- ja turundusalane tegevus;
🎤 kultuuri- ja spordialase projektitegevuse korraldamine ja juhtimine;
🎤 koostöö korraldamine osavallas ja vallas tegutsevate kultuuri- ning spordiseltside, -ühenduste ja teiste valdkonnaga seotud organisatsioonidega.

Ootused kandidaadile:
🎤 kõrgharidus;
🎤 juhtimiskompetents organisatsiooni arengu juhtimisel, töökeskkonna kujundamisel, personalijuhtimise ja ressursside juhtimine;
🎤 väga hea eesti keele oskus ja vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
🎤 teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;
🎤 kultuuri-, spordi või haridus- ja noorsootööalase töökogemusega;
🎤 loovus ja initsiatiivikus;
🎤 vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
🎤 koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;
🎤 arvuti kasutamise oskus;
🎤 õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;

Konkursil osalemiseks palume esitada:
🎤 motiveeritud kandideerimisavaldus;
🎤 elulookirjeldus;
🎤 haridust ja kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
🎤 essee (kuni 1 A4 lk), kus kandidaat kirjeldab oma eesmärke Kõrgessaare osavalla kultuuri- ja spordielu korraldamisel;
🎤 muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Pakume:
🎤 põnevat ja vaheldusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
🎤 eneseteostusvõimalusi Kõrgessaare vaba aja keskuse arendamisel;
🎤 võimalusi täiendkoolitusteks;
🎤 puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimisdokumendid palume saata digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 22. novembriks valitsus@hiiumaa.ee.

Avalikul konkursil valituks osutunud inimesega sõlmitakse tähtajaline tööleping viieks aastaks. Tööle asumise aeg: 1. jaanuar 2020.

Lisainfo: Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid: yllar.laid@hiiumaa.ee, tel 509 7745