« Tagasi

Külade esindajad kohtusid Orjakus

Laupäeval kohtusid Orjaku külamajas külaliikumise eestvedajad Hiiumaa eri paigust. Sarnaselt ettevõtjate hommikohvile kutsus vallavanem Reili Rand kokku esimese külade esindajate kohtumise, kus osales 26 inimest.

Alustuseks tutvusid omavahel osalejad, keda oli erinevatest küladest-piirkondadest-seltsidest: Kõpu Valguskiir, Sõruotsa, Putkaste, Ühtri, haridusselts EDU, Kuriste, Männamaa, külaselts MUHV, Kassari, Orjaku, Vahtrepa, Salinõmme, Tubala, Jausa ja Kodukant Hiiumaa.

Hiiumaa vallavanem kutsus külade esindajad Orjaku sadamasse kohtumisele

Vallavanem andis ülevaate valla käivitamisest ja vastas küsimustele. Muuhulgas puudutati ka MTÜde toetamise kordasid, mis erinevad tänavu veel osavaldade lõikes. Vallavanem lubas, et vallavalitsus vaatab kehtivad korrad ja vajadused üle aasta jooksul, kaasates sihtgruppide esindajaid ja uus ühine toetuste kord hakkab kehtima 2019. aastast.

Külade esindajad edastasid soovi, et piirkonnad ja külad oleksid märgatud. Sai selgeks, et selleks saavad palju ära teha ka külad ise, näiteks edastades vallale piirkonna või küla arengukava ja registreerides külavanema. Üheskoos ja kaasates arenduskeskust otsustati kaardistada külaseltside ja külamajade tegevused ja olukord.

Arutati külavanema ja külaseltsi esimehe rollide üle ning külaseltside ja külamajade ülalpidamise teemal. Tõstatati küsimus, kuidas saaks toetada külasid, kes ei ole veel organiseerunud.

Kodukant Hiiumaa juhatuse liige Agu Kohari andis ülevaate Kodukandi koostatava külavanemate statuudi töödokumendist, mis võiks olla aluseks Hiiumaa oma vastava statuudi loomisel.

Kodukant Hiiumaa juhatuse liige Heli Üksik rääkis külaliikumise Kodukant uudiseid. Ta julgustas külasid, kes teevad EV100 raames oma külaga Eestile käega katsutava ja kestva kingituse, nagu külaplats, kiik vm, andma enda tegevustest Kodukant Hiiumaale esimesel võimalusel teada, et saada küla jaoks uhke infotahvel. Hiiumaalt on sellise saanud juba Putkaste, Kuriste, Männamaa ja Puski. Värske uudis on, et 18. augustil toimub Käinas Padarimäel EV100 öölaulupidu.

Vallavanem võttis kaks tundi kestnud kohtumise kokku sõnastades uuesti eesmärgi saada omavahel tuttavaks 

ja vahetada infot. Ta küsis, kas ja kuidas võiks kohtumistega jätkata, sest vallal ees palju tööd, mida võiks teha ühiselt. Osalejate üksmeelne arvamus oli, et kohtumistega võiks kindlasti jätkata ülehiiumaaliselt, need võiks toimuda kolm-neli korda aastas erinevates küla- või seltsimajades ja laupäeviti kell 11 on väga sobiv aeg. Lepiti kokku, et järgmine kohtumine toimub 14. aprillil ja võõrustama pakkusid ennast Kõpu rahvamaja esindajad.